“ยุทธศาสตร์ข้าวไทย” ดันผลิตหอมมะลิพรีเมี่ยม ลดต้นทุนเหลือไร่ละ 3 พัน

“จุรินทร์” เผยการประชุมยุทธศาสตร์ข้าวไทย เร่งสรุปแผนทำงานเพื่อเสนอ นบข. เป้าหมายใน 5ปี ต้องแข่งขันได้ ลดต้อนทุน เพิ่มผลผลิต แข่งขันได้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการกำหนดวิสัยทัศน์สำหรับยุทธศาสตร์ข้าวไทยปี 2563-2567 ระยะเวลา 5 ปี โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต”

โดยยึด 4 พันธกิจ คือ ด้านการตลาดต่างประเทศ ตลาดการตลาดในประเทศ ด้านการผลิต และด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งแต่ละด้านจะมีแผนงานที่ชัดเจน โดยให้เร่งสรุปแผนเพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เพื่อพิจารณา และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบต่อไป

“ชนิดข้าวที่จะอยู่ในการผลักดันมี 7 ชนิดตามความต้องการของตลาด คือ 1.ตลาดพรีเมียม มี ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิไทย 2.ตลาดทั่วไป มีข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง ข้าวนึ่ง และ 3.ตลาดเฉพาะ มีข้าวเหนียว ข้าวสีและข้าวคุณลักษณะพิเศษ”

สำหรับ 4 พันธกิจ ประกอบด้วย 1.แผนการทำงานด้านการตลาดต่างประเทศ จะมุ่งเน้นการพัฒนาข้าวที่จะสนองต่อความต้องการตลาดข้าว โดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่มที่ตลาดมีต้องการในปัจจุบัน แต่ต้องมีการลดต้นทุนให้กับการส่งออกข้าวไทย เพื่อให้แข่งได้

2.ด้านตลาดในประเทศ จะสร้างความสมดุลของความต้องการบริโภคในประเทศและการผลิตให้สอดคล้องกัน โดยใช้การตลาดนำการผลิต ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการส่งเสริมการปลูกข้าวที่ตลาดต้องการ


3.ด้านการผลิต จะดำเนินการลดต้นทุนการผลิตให้เหลือไม่เกินไร่ละ 3,000 บาท ภายใน 5 ปี จากปัจจุบันที่มีต้นทุนต่อไร 6,000 บาท เร่งเพิ่มพันธุ์ข้าวใหม่ไม่น้อยกว่า 12 พันธุ์ โดยมีข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวหอมไทย 2 พันธุ์ และข้าวโภชนาการสูง 2 พันธุ์ และจะเร่งเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเฉลี่ย 450 กิโลกรัม (กก.)ต่อไร่ เพิ่มเป็นเฉลี่ย 600 กก.ต่อไร่ ภายใน 5 ปี และบางชนิดน่าจะเพิ่มเป็น 1,000 กก.ต่อไร่ได้

4.ด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม จะมุ่งเน้นการวิจัย คิดค้นนวัตกรรมข้าว เพื่อตอบสนองความต้องการ และจะเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผลิตได้และนำออกจำหน่ายทำมาจากอะไร เช่น เครื่องสำอาง ทำมาจากข้าว ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ เป็นต้น

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สำหรับยุทธศาสตร์ข้าวที่ได้จัดทำขึ้นนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ข้าวไทยแข่งขันได้ และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และช่วยให้เกษตรกรขายข้าวได้คุ้มกันต้นทุนการผลิต ส่วนการส่งออกจะเป็นที่ 1 หรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ให้เกษตรกรขายข้าวได้ สต็อกข้าวไทยไม่ล้น และพื้นที่เพราะปลูกไทยคงที่จะเพิ่มอีกไม่ได้แล้ว แต่ทำอย่างไรมี่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ