ไทยครองอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด

จุรินทร์เผยผลรายงาน “ดัชนีนวัตกรรมโลก” ของ WIPO ไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรม และยังขึ้นอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุดในโลก

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนเป็นผู้แทนรัฐบาลไทย ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในงานเปิดตัวรายงานดัชนีนวัตกรรมโลก Global Innovation Index (GII 2021) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยปีนี้เป็นที่น่าพอใจ โดยคว้าอันดับที่ 43 จาก 132 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง ทั้งยังเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด

ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับด้านนวัตกรรมของไทยตามรายงาน GII 2021 ในปีนี้ เป็นผลจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ และการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทย รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจนสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

รวมไปถึงรองรับการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนในยุคที่นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา มีบทบาทสำคัญยิ่ง โดยตั้งเป้าทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยับอันดับนวัตกรรมไทยให้ดีขึ้นต่อไป

กระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนาระบบการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ ดังนี้


  1. การเร่งรัดการขึ้นทะเบียนสินค้า GI จนครบทั้ง 77 จังหวัด
  2. นำระบบจดทะเบียนออนไลน์ (e-Filing) มาใช้กับทุกงานบริการ
  3. ออกหนังสือสำคัญสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)
  4. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบ Fast Track จากเดิม 12 เดือน เหลือเพียง 6 เดือน
  5. ลดระยะเวลาการต่ออายุเครื่องหมายการค้าจากเดิม 60 วัน เหลือ 60 นาที
  6. ลดระยะเวลาการจดแจ้งลิขสิทธิ์ จาก 30 วัน เหลือเพียง 3 วัน
  7. ให้บริการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution : ODR)
  8. จัดทำบริการแจ้งเตือนข้อมูลด้านสิทธิบัตรที่ใกล้หมดอายุ เพื่อผู้ผลิตยาไทยจะได้เตรียมการผลิตยาที่หมดสิทธิบัตรแล้วเป็นการล่วงหน้าได้

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า ความสามารถด้านนวัตกรรมของไทยปีนี้เป็นที่น่าพอใจ โดยคว้าอันดับที่ 43 จาก 132 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 5 ของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ทั้งยังเป็นอันดับที่ 9 ของประเทศที่เป็นเจ้าของอนุสิทธิบัตรมากที่สุด

ขณะที่รายงาน GII 2021 ระบุว่า ไทยมีความสามารถด้านนวัตกรรมสูงขึ้น แม้เป็นช่วงแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยยังครองอันดับ 1 ของประเทศที่เอกชนมีการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเป็นอันดับที่ 42 ด้านการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม จากเดิมอันดับที่ 86 เมื่อปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังเป็นอันดับที่ 51 ที่ภาครัฐให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ จากเดิมอันดับที่ 81 เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่ง WIPO เห็นว่ามีความสำคัญต่อการส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมอย่างมาก

นอกจากนี้ รายงาน GII 2021 ยังระบุว่า ไทยมีพัฒนาการด้านการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างเด่นชัด โดยติดอันดับที่ 47 จากเดิมอันดับที่ 54 ในปีที่ผ่านมา และเป็นประเทศที่มีการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรไปยังต่างประเทศผ่านระบบสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT) เป็นอันดับที่ 75

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ