DITTO คว้าดีล 7 โปรเจ็กต์รัฐ รับปีเสือกว่า 1 พันล้านบาท

DITTO เปิดศักราชปีเสือชนะประมูล 7 โปรเจ็กต์รวด มูลค่ากว่าพันล้านบาท ทั้งพัฒนาระบบโทรมาตร เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ พร้อม 2 โปรเจ็กต์ยักษ์ พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลแห่งแรกของไทยด้วยเทคโนโลยี3มิติ และศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก

วันที่20 มกราคม 2565 นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) หรือ DITTO เปิดเผยว่า บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี ในเครือบริษัท ดิทโต้ ชนะประมูลโครงการของภาครัฐอีก 7 โครงการ มูลค่า 1,023.50 ล้านบาท ซึ่งได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว

เป็นโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ 4 โครงการ คือโครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ระบบโทรมาตร) 2 โครงการ เพื่อเพิ่มข้อมูลที่ได้จากระบบการตรวจวัด ทำให้การบริหารจัดการน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามและลุ่มน้ำห้วยหลวง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสกลนคร อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ

และนครพนม มูลค่า 28.7 ล้านบาท ส่วนโครงการที่ 2 ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มูลค่าโครงการ 36.7 ล้านบาท เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้งและความสมดุลน้ำมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และการแจ้งเตือนภัยในช่วงน้ำวิกฤต

นอกจากนี้ยังมีโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรมาตร ลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด จะเป็นการซ่อมบำรุง ปรับปรุง อุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในสถานีหลัก มูลค่าโครงการ 22.35 ล้านบาท

และโครงการที่ 4 คือติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขาเพื่อศึกษา สำรวจและกำหนดจุดตั้งสถานีเตือนภัย จำนวน 156 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 254 หมู่บ้าน เป็นการจัดหาและจัดทำระบบเตือนภัยให้มีการตรวจวัดข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาพร้อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล และซักซ้อมความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มูลค่าโครงการ 94.45 ล้านบาท

“การพัฒนาระบบและการปรับปรุงระบบโทรมาตรดังกล่าวจะเป็นการนำข้อมูล มาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เพื่อให้การคำนวณโอกาสการเคลื่อนที่ของมวลน้ำได้อย่างถูกต้อง ลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจและประชาชนจะได้รับการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างแม่นยำ” นายฐกร กล่าวและว่ารวมทั้งโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมทรัพยากรธรณี ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเลดึกดำบรรพ์ของประเทศไทยที่มีความทันสมัยที่สุดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ มูลค่าโครงการ 112.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนต่อขยาย ระยะที่ 4 โดยจะนำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับระบบ DATA และให้ผู้เข้าชมได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ผ่านระบบ Interactive 3D Mapping พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

นอกจากนี้ยังมีโครงการจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 2โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต เป็นพิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแห่งแรกของไทยบนพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ไฮไลต์ จะเป็นโดมจัดแสดงความรู้และเรื่องราวสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลไทยในระบบ 3 มิติ มูลค่าโครงการ 368.80 ล้านบาท

และสุดท้ายโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของโลก และเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ในทางนิเวศธรรมชาติป่าชายเลนทั้งในและต่างประเทศ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนนวัตกรรมและวิจัย มีอาคารพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด อาคารนวัตกรรมและงานวิจัยโซนนี้จะนำระบบเทคโนโลยีทีทันสมัยและใช้ DATA เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ โซนศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นพื้นที่ทางเดินเพื่อศึกษาธรรมชาติ มีหอชมวิว ศาลาพักคอย ท่าเรือ สะพาน และอุโมงค์เพื่อศึกษาระบบรากป่าโกงกาง โซนบริการประชาชน โซนสำนักงาน และสัมมนา จะมีอาคารอบรมสัมมนา เป็นต้น มูลค่าโครงการ 375 ล้านบาท

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ