1 พ.ค. 65 ดีเดย์ ขึ้นค่าขนส่ง 20% หลังรัฐปล่อยดีเซลทะลุ 30 บาท/ลิตร

รถบรรทุกหยุดวิ่ง
แฟ้มภาพ

สหพันธ์ขนส่งฯ ลั่นปรับค่าขนส่งขึ้น 15-20% หลังรัฐปล่อยดีเซลเกิน 30 บาท กองทุนติดลบทะลุ 5 หมื่นล้าน

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายอภิชาต ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าทางผู้ประกอบการรถบรรทุกจะปรับค่าขนส่ง 15-20% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้เป็นต้นไป หลังรัฐบาลยกเลิกมาตรการตรึงราคาขายปลีกดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการรถบรรทุกต้องแบกภาระต้นทุนราคาน้ำมันไว้สูงมากแล้ว ทั้งที่จุดคุ้มทุนของค่าขนส่งนั้น ราคาน้ำมันดีเซลควรอยู่ที่ 25 บาท/ลิตร

“เมื่อรัฐบาลไม่มีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติม และเตรียมจะปรับราคาน้ำมันดีเซลขึ้นแบบขึ้นบันไดขึ้นไปอยู่ที่ 32 บาท/ลิตร และ 35 บาท/ลิตร จาปัจจุบันไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ผู้ประกอบการรถบรรทุกก็มีความจำเป็นต้องปรับราคาค่าขนส่งขึ้น เพื่อความอยู่รอด โดยดีเซลที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1 บาท/ลิตร จะส่งผลให้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 3% และส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าของผู้ผลิตต้องปรับราคาขึ้นตามไปด้วยอย่างน้อย 20%”

นายอภิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่าทางสหพันธ์ฯ มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงโดยเร็ว อาทิ ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในภาคขนส่งลงเหลือ 20 สตางค์/ลิตร เท่ากับภาษีสรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน เสนอให้ยกเลิกการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราว เนื่องจากราคาแพงกว่าเนื้อน้ำมันดีเซลกว่าเท่าตัว คาดว่าจะช่วยลดราคาดีเซลลงได้ถึง 1.50-2.00 บาท/ลิตร

อย่างไรก็ตาม การปรับค่าขนส่งทั่วประเทศขึ้นถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อสะท้อนต้นทุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และยังคงต้องติดตามประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องว่า หลังจากรัฐปรับราคาดีเซลขึ้นเกิน 30 บาท/ลิตรแล้ว หากผู้ผลิตไม่ยอมรับการปรับขึ้นค่าขนส่ง ผู้ประกอบการรถบรรทุกจะปรับแผนอย่างไร หากจำเป็นก็อาจต้องใช้มาตรการหยุดวิ่งรถบรรทุกบางส่วน

รายงานข่าวแจ้งว่า ณ วันที่ 21 เม.ย.2565 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ 11.31 บาท/ลิตร จากราคาจริงอยู่ที่ 41.25 บาท/ลิตร ส่งผลให้ฐานะกองทุน ณ วันที่ 17 เม.ย.2565 ติดลบ 50,614 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 19,332 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ติดลบ 31,282 ล้านบาท