กบน. วอนเข้าใจน้ำมันโลกผันผวน หากรัฐไม่ช่วย ราคาจริงอยู่ที่ 45 บาท/ลิตร

น้ำมัน

กบน. แจงราคาน้ำมันตลาดโลกยังผันผวนการผลิตน้ำมันดิบทั่วโลกเพิ่มขึ้นช้ามาก การกลั่นน้ำมันที่จะมาทดแทนน้ำมันรัสเซียไม่ได้ผล จึงกดดันราคาขายปลีกดีเซลของไทยพุ่ง 35 บาท/ลิตร ชี้แนวทางลดค่าการกลั่นต้องรอกระทรวงพลังงานสรุป วอนประชาชนเข้าใจราคาน้ำมันดีเซลแท้จริง หากรัฐไม่ช่วย ราคาดีเซลจะอยู่ที่ลิตรละ 45 บาท

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ โดยมีมติให้ปรับขึ้นราคาน้ำดีเซลลิตรละ 1 บาท เป็น 35 บาทต่อลิตร ซึ่งจะมีผลวันที่ 14 มิถุนายน 2565

               

ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2565 มีฐานะสุทธิติดลบ 91,089 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 54,574 ล้านบาท และแอลพีจีติดลบ 36,515 ล้านบาท มีการอุดหนุนดีเซลอยู่ที่ 9.96 บาทต่อลิตร ซึ่งการปรับขึ้นราคาดีเซลอีก 1 บาทต่อลิตรครั้งนี้ จะส่งผลให้กองทุนฯ สามารถลดภาระการชดเชยราคาได้วันละประมาณ 60 ล้านบาท หรือประมาณ 1,800 ล้านบาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม กองทุนฯ ยังมีเงินสดอีกประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ที่ธนาคาร 8,200 ล้านบาท และกระทรวงการคลังอีก 2,800 ล้านบาท รวมทั้งเงินไหลเข้ากองทุนฯ จากผู้ใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินและดีเซลเกรดพรีเมียมอีก 2,000 ล้านบาทต่อวัน ขณะที่กองทุนฯมีภาระรายจ่ายอยู่ที่ 5-7 พันล้านบาทต่อเดือน ส่วนแนวทางการกู้ธนาคารก็ยังอยู่ในการพิจารณา

สำหรับกรณีกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ที่มีการลดการชดเชยก่อนหน้านี้ทำให้ราคาขายปลีกช่วงเวลาดังกล่าวลดลงมา ซึ่งหากไม่ใช่มาตรการดังกล่าวราคาจะขยับแบบก้าวกระโดด ส่วนจะมีการพิจารณามาตรการดูแลเพิ่มเติมหรือไม่คงจะต้องติดตามเพื่อดูแลต่อไปเพราะยอมรับว่าราคาค่อนข้างผันผวน ทั้งนี้ขอย้ำว่า ต้องมองในภาพรวม หากไม่มีการลดการจัดเก็บเลย ราคาน้ำมันจะแพงขึ้นไปอีกประมาณ 1 บาทกว่า ส่วนต่อไปจะพิจารณาอะไรเพิ่มหรือไม่ต้องดูต่อไป

นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กบน. กล่าวว่าแนวทางการพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นั้น ยังคงพิจารณาปรับราคารายสัปดาห์เป็นหลักไปก่อน แต่ถ้าตลาดผันผวนมากกว่า 5 เหรียญ/บาเรล อย่างรวดเร็ว ก็จะพิจาราณาปรับราคาน้ำมันได้ทันที ข้อนี้จะเป็นกรณีเลวร้าย ให้สามารถดำเนินการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

“เราขอให้ประชาชนเข้าใจราคาน้ำมันดีเซลแท้จริง หากไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐจะอยู่ที่ลิตรละ 45 บาท แล้ว ซึ่งกบน. ย้ำว่าเรามีการดูแลราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ซึ่งจากนี้หากสภาพคล่องของกองทุนยังสามารถเดินต่อไปได้ ก็ให้ใช้กองทุนน้ำมันดูแลไปก่อน ส่วนจะใช้ไปได้นานแค่ไหน ต้องดูราคาน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งยอมรับว่าตอนนี้ผันผวน อาจมีการปรับเพดานสูงสุดของการตรึงราคา แบบคนละครึ่ง ปรับเพิ่มจาก 35 บาทไปที่ 37 บาทแล้ว และขณะนี้ความผันผวนมาจากปัจจัยตลาดโลก การกลั่นน้ำมันที่จะมาทดแทนน้ำมันรัสเซียเพื่อลดความร้อนแรงของราคาน้ำมันก็ไม่ได้ผลมากนัก เนื่องจากการผลิตน้ำมันดิบทั่วโลกเพิ่มขึ้นช้ามาก”

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือประเด็น ค่าการกลั่น กระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งต้องศึกษาให้ครบทุกมิติ ทั้งกฎหมาย ความเป็นธรรม โดยจะมีมาตรการและเเจ้งต่อสื่อมวลชนให้ทราบ โดยทางกระทรวงพลังงานเองต้องดูให้รอบคอบมากที่สุด เนื่องจากมีสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเอกชน ซึ่งเบื้องต้นนั้น อาจจะต้องขอความร่วมมือกับภาคเอกชนลดค่าการกลั่นลง

ทางด้านนายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวเสริมว่า กรณีของการคำนวนค่าการกลั่นน้ำมันนั้น หากนับตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม ค่าการกลั่นอยู่ที่ 3.27 บาทต่อลิตร ซึ่งเดือนพฤษภาคม ขยับมาอยู่ที่ 5.2 ต่อลิตร เนื่องจากความต้องการน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น จึงส่งผลต่อค่าการกลั่น ซึ่งคำนวณจากราคาขายน้ำมันสำเร็จรูป ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณารอบคอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป