เกษตรฯ ขนทัพโชว์แนวคิด BCG งาน “FTI Expo 2022” Restart Thailand

เกษตรฯ ขนทัพ BCG ECONOMY ผนึกสภาอุตสาหกรรม งาน “FTI Expo 2022” หวัง Restart Thailand กลับมาเข้มแข็ง โชว์นวัตกรรมข้าวแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด Carbon Credit สวนยาง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “FTI Expo 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES for Stronger Thailand ฉากทัศน์ใหม่ อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตเพื่อประเทศไทยที่แข็งแรงกว่าเดิม”

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจัดงาน “FTI Expo 2022” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้เศรษฐกิจกลับมาเข้มแข็งใหม่ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัด 14 หน่วยงาน ร่วมออกบูทนำเสนอผลงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับแนวความคิด “SHAPING FUTURE INDUSTRIES” อาทิ กรมการข้าว จัดแสดงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปข้าวที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะกรมประมง กับการนำวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรมาใช้ประโยชน์เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควัน กรมหม่อนไหม นำเสนอไหมเหลืองเมืองเหนือเพื่ออุตสาหกรรมด้วยตลาดนำการผลิตและกรมปศุสัตว์ จัดแสดงนิทรรศการ EAT Cricket To Save The Planet และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด

ขณะที่การยางแห่งประเทศไทยได้ร่วมจัดแสดง ข้อมูลการปลูกสร้างสวนยางพาราแบบเกษตรผสมผสาน ปลูกยางพันธุ์ดีเป็นพืชหลักและมีการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ หรือ เลี้ยงสัตว์ ทำประมงร่วมด้วยเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ รักษาความสมดุลทางธรรมชาติ ใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง ปริมาณ คุณภาพผลผลิตยาง และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบริหารจัดการ Carbon Credit ในพื้นที่สวนยางด้วย

สำหรับงานดังกล่าวมุ่งหวังที่จะแสดงศักยภาพ ยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมในระดับประเทศภายใต้แนวคิด BCGECONOMY สร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดใหม่ ๆ พร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ และสร้างการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ไทยที่มีการเชื่อมโยงสู่ระดับสากล รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระดับภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจในภูมิภาค เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจากการจับจ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการจัดงาน


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะ FTI FUTURE FORUM-ร่วมฟังอนาคตประเทศไทยจากนายกรัฐมนตรีและสุดยอดผู้บริหารภาครัฐและเอกชนชั้นนำของประเทศ โดยในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565เวลา 11.00-12.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกโฉมเกษตรไทย (Disruptive Change) ด้วยแนวคิด BCG พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ