จุฬาฯ ติด Top 50 โลก มหาวิทยาลัยที่มีผลลัพธ์การจ้างงานโดดเด่น

จุฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติด Top 50 ของโลกด้านผลลัพธ์การจ้างงานโดดเด่น และเป็นที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย 15 ปีติดต่อกัน ใน QS World University Rankings 2024

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดอันดับ Top 50 ของโลกทางด้านผลลัพธ์ด้านการจ้างงาน (Employment Outcomes) จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World University Rankings 2024 ซึ่งประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเมื่อ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งผลการจัดอันดับครั้งนี้ สะท้อนอัตราการจ้างงาน และความสามารถในการทำงานของบัณฑิตจุฬาฯ

นอกจากนี้ ยังครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทยเป็นปีที่ 15 ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2009) และติดอันดับ 211 ของโลก ซึ่งขยับขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ในอันดับ 224 ของโลก

สำหรับ QS World University Rankings 2024 จัดโดย QS Quacquarelli Symonds เป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีสถาบันอุดมศึกษาร่วมการจัดอันดับ 2,963 แห่งจากทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 501 แห่ง โดยตัวชี้วัดในด้านความมีชื่อเสียงด้านวิชาการได้คะแนนสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว

การจัดอันดับ QS World University Rankings 2024 พิจารณาจากตัวชี้วัด 9 ด้านที่มีการคำนวณค่าน้ำหนักที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ  (Academic Reputation) 30% การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (Employer Reputation) 15% สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต (Faculty Student Ratio) 10% ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (Citations per Faculty) 20% สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio) 5%


สัดส่วนของนิสิตชาวต่างชาติ (International Students Ratio) 5% และตัวชี้วัดใหม่ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS ในปีนี้เป็นปีแรก ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการจ้างงาน (Employment Outcomes) 5% เครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network) 5% และความยั่งยืน (Sustainability) 5%