ม.หอการค้าไทย ทุ่ม 100 ล้าน นำ AI เข้ามาใช้ทุกส่วนในมหาวิทยาลัย

อธิการบดี ม.หอการค้าไทย
รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย ทุ่มงบฯกว่า 100 ล้านบาท นำ AI เข้ามาใช้ทุกส่วนในมหาวิทยาลัย ทั้งพัฒนาหลักสูตร-สร้างแพลตฟอร์ม-จัดทำ Smart classroom-ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกนักศึกษาและบุคลากร ปักธงเป็น “AI-UTCC” สู่สถาบันการศึกษาไทยคุณภาพระดับโลก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น ซึ่งอุดมศึกษาได้รับผลกระทบโดยตรง อีกทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษาแตกต่างไปจากเดิม รวมถึงการขยายตัวของดิจิทัล โดยเฉพาะ AI (ปัญญาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา ในการตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย AI Integrated

“ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ AI มาแล้ว ทั้งยังได้นำ AI มาบูรณาการในมิติการเรียนการสอนและการให้บริการของมหาวิทยาลัย เพื่อที่เราจะก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยแห่ง AI หรือ AI-UTCC เพื่อยกระดับคุณภาพและความสามารถของบัณฑิตไทยให้พร้อมสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยให้ก้าวไปยืนอยู่ในตลาดระดับโลก

เพราะขณะนี้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ต่างมีการนำ AI เข้ามาใช้ในระบบงาน และเป็นเทรนด์ของโลกที่มีพลังอย่างมากจริง ๆ การศึกษาเป็นเรื่องที่ถูกดิสรัปชั่นมากที่สุด อย่างการส่งงาน นักศึกษาก็ใช้ ChatGPT ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยต้องเปิดกว้าง และในการผลิตกำลังคน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคล แรงงานสำคัญของประเทศ ดังนั้น การผลิตกำลังคนต้องแตกต่างไปจากเดิม และนักศึกษาทุกคนต้องมีทักษะด้าน AI ด้านดิจิทัล”

จับมือไมโครซอฟท์นำ AI มาใช้

รศ.ดร.ธนวรรธน์กล่าวต่อว่า ม.หอการค้าไทย ได้มีการศึกษาวิจัย และแผนในการปรับตัวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอไอมา 3 ปี โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน หลักสูตร และการให้บริการแก่นักศึกษา โดยมีการนำ AI เข้ามาใช้ มีการจัดทำฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมด และมีการจัดทำห้องสมาร์ทคลาสรูม เป็นต้น

“ปีนี้ ม.หอการค้าไทยก้าวสู่ทศวรรษที่ 7 ในการขับเคลื่อนก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย AI นั้น ได้มีความร่วมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล และการใช้ระบบดิจิทัล โดยมีระบบต่าง ๆ ให้บริการนักศึกษาไม่ว่าจะเป็น หลักสูตร อาทิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียนเพื่อนำ AI ไปประยุกต์ใช้และตอบโจทย์ธุรกิจ

อีกทั้งวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ AI เช่น วิชา AI for Business โดยคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่ใช้ AI เป็นผู้ช่วยสอน เพื่อจะติดอาวุธให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย ใช้งาน AI ได้ในทุกภาคส่วนของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

รศ.ดร.ธนวรรธน์กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยได้ยกระดับประสบการณ์การเรียนการสอน โดยใช้ AI อย่าง การจัดทำห้อง Hyflex Classroom (Smart Classroom) จำนวน 15 ห้อง และจะมีขยายไปให้ครบ 50 ห้อง เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ในรูปแบบของ AI

มีการแจก iPad พร้อมแพลตฟอร์ม AI ที่นักศึกษาสามารถใช้ในการทำงาน การเรียนรู้ได้อย่างเต็มรูปแบบ อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ โปรแกรม Canva Pro มาพร้อมกับฟีเจอร์ AI (Magic Design) ที่ฟรีสำหรับนักศึกษาทุกคน และการฝึกฝนภาษาต่าง ๆ ผ่าน AI ผู้ช่วยสอน เพื่อให้การเรียนภาษากลายเป็นเรื่องสนุกยิ่งขึ้น

รวมถึงมีโปรแกรม AI UTCC Engine AI ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงาน ม.หอการค้าไทย ซึ่งนักศึกษาสามารถเตรียมพร้อมในการสอบสัมภาษณ์และรับคำแนะนำจาก AI ระบบยังมีการจัดทำทรานสคริปต์แบบเรียลไทม์ โดยนอกจากทรานสคริปต์ผลการเรียนแล้ว มีการจัดทำ Skill Transcript และ Soft skill transcript ซึ่งเป็นทรานสคริปต์ที่บอกได้ว่านักศึกษามีทักษะด้านดิจิทัล หรือ Soft skill ด้านไหน อะไรบ้าง

ปัจจุบันนักศึกษาสามารถใช้งานระบบ Soft Skill Transcript บางฟังก์ชั่นได้แล้ว และคาดว่าจะพัฒนาระบบแล้วเสร็จก่อนจะนำไปใช้ได้เต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม 2567 นี้ นักศึกษา ม.หอการค้าไทยจะได้ทรานสคริปต์ทั้ง 3 ประเภท เพื่อนำไปสมัครงาน และ AI ที่จะช่วยนักศึกษาในการวางแผนอาชีพของเขา เสมือนเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา

ทุ่มงบฯกว่า 100 ล้านบาทพัฒนา AI

นายปรเมศ ส่งแสงเติม รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ลงทุนในการพัฒนาระบบ AI ต่าง ๆ กว่า 100 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยเริ่มต้นให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอนระบบ Hybrid Learning System ตั้งแต่ปี 2549 จนตอนนี้เป็นก้าวเริ่มต้นของการเป็น AI-UTCC และเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก

ระบบ AI จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยสอนแก่คณาจารย์ และทำหน้าที่ตอบคำถาม เสมือนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่เด็ก รวมถึงนักศึกษาสามารถเรียนแบบไฮบริด และเข้าไปเรียนในระบบออนไลน์ย้อนหลังได้ เพราะต่อให้ห้องสมาร์ทคลาสรูม มีการติดตั้งกล้อง AI พร้อมการอัดวิดีโอเพื่อให้นักศึกษาที่อาจจะไม่สะดวก หรือมีธุระ ได้มีโอกาสได้เรียนเหมือนกับเพื่อน

แต่ทั้งหมดนี้ก็จะคำนึงเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล คณาจารย์จะมีการแจ้งนักศึกษาทุกครั้ง และมีเฉพาะนักศึกษาในแต่ละคลาสเท่านั้นที่สามารถดูได้ และนำ AI มาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่ทำงานด้วยระบบ AI เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยให้นักศึกษาและผู้ปกครองได้อุ่นใจ

AI ทักษะที่นักศึกษาทุกคณะต้องมี

ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า หลายคนมักจะเข้าใจว่า AI เป็นเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจริง ๆ เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ในยุคดิจิทัล ที่ทุกภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างมีการนeเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น นักศึกษาทุกคณะ ทุกหลักสูตร ต้องมีทักษะ AI เพราะ AI จะกลายเป็นทักษะที่จำเป็นกับทุกสาขาวิชา เช่น นักการตลาด จำเป็นต้องอ่านข้อมูลเป็น ติดตามเทรนด์ได้ และรู้จักใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ทั้งในการสร้างภาพ สร้างสื่อในการนำเสนอขาย เด็กหัวการค้า ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกอบการ ทำธุรกิจเป็น แต่จะมีทักษะ AI ทักษะดิจิทัลที่สามารถทำงานได้จริง

“ผมมีความเชื่อว่าเอไอมาแทนคนไม่ได้ 100% แต่ทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะด้าน AI เพื่อทำงานได้ อยู่รอดได้ในสภาวะการแข่งขันที่ดุเดือด และคนที่ไม่มีทักษะด้านนี้จะเสียโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่แทนที่จะกลัวและปิดกั้น AI แต่ต้องพัฒนาทักษะการใช้และพัฒนา AI ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ให้ AI เป็นผู้ช่วยยกระดับศักยภาพของมนุษย์ มากกว่าการให้ทำงานแทนโดยไม่มีความรู้ ถึงจะสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

นักศึกษา ม.หอการค้าไทย ทุกคนจะมีทักษะในการคิด แก้ไขปัญหาด้วย AI ใช้ AI ในการทำงาน และสามารถสร้างสรรค์ AI เพื่อการได้เปรียบในการแข่งขันได้ และมหาวิทยาลัยจะไม่หยุดพัฒนา AI ซึ่ง ม.หอการค้าไทยมีนักวิจัยและมีศูนย์วิจัยด้าน AI โดยเฉพาะ

“ฉะนั้น ม.หอการค้าไทย พร้อมก้าวสู่ AI-UTCC ที่มีคุณภาพเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ที่ทั้งมหาวิทยาลัย หลักสูตร การเรียนการสอน บุคลากร การบริหารจัดการทั้งหมดจะขับเคลื่อนด้วย AI”