“แฟลช เอ็กซ์เพรส” เทรนนิ่งด้านโลจิสติกส์ให้นักศึกษา

การบูมของ e-Commerce ทำให้ธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์เติบโตอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วย ส่งผลให้ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้เห็นการเปิดตัวและการแข่งขันของผู้เล่นหลายรายในธุรกิจนี้ ซึ่งในหลายมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตร และการเรียนการสอนสาขาโลจิสติกส์เช่นกัน

เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้สัมผัสกับธุรกิจโลจิสติกส์อย่างเข้มข้น “แฟลช เอ็กซ์เพรส” (Flash Express) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุทั่วประเทศไทย จึงจับมือกับมหาวิทยาลัย 20 แห่ง เปิด “ศูนย์ฝึกประสบการณ์โลจิสติกส์แบบครบวงจร” หรือ “Flash Express @ University Shop”

“คมสันต์ แซ่ลี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจด้านการขนส่งกำลังเติบโต และก่อให้เกิดการหมุนเวียนที่ดีทางเศรษฐกิจ ประกอบกับบริษัทมีทีมงานที่พร้อมทั้งความรู้ และความสามารถ อีกทั้งมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และเหมาะสมกับการทำงานเป็นอย่างดี จึงนำเสนอโครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์โลจิสติกส์แบบครบวงจร ไปยังมหาวิทยาลัยจำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ อาทิ ม.มหิดล, ม.ธรรมศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ม.ศรีปทุม, ม.ราชภัฏเชียงใหม่,ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม, ม.ขอนแก่น เป็นต้น

โครงการนี้มีเป้าหมายหลักคือเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการทำงาน โดยเป้าหมายสำคัญอีกประการคือ ศูนย์ฝึกฯจะมาช่วยรองรับตลาดแรงงานในอนาคต เพราะนักศึกษาที่ได้มาเรียนรู้การทำงานที่ศูนย์ฝึกฯ เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถสมัครเข้าทำงานกับบริษัทได้ทันที ซึ่งแนวทางนี้จะช่วยลดปัญหาการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ได้อีกทางหนึ่ง

“เราทุ่มงบฯลงทุนกว่า 100 ล้านบาท เพื่อเปิดศูนย์ฝึกฯดังกล่าวขึ้นเป็นที่แรกในประเทศไทย ซึ่งโครงการนี้นับเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจโลจิสติกส์ อันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการทำงานในอนาคต”

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่นักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานที่ศูนย์ฝึกฯ (โดยจะมีหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด) อีกด้วย โดยในปี 2562 บริษัทได้วางแผนเปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์โลจิสติกส์แบบครบวงจร เพิ่มเติมในอีก 140 สถาบันทั่วประเทศ (รวมเป็น 160 สถาบัน) โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้เพิ่มความรู้ และทักษะในธุรกิจดังกล่าว เพื่อนำมาช่วยพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ