องค์การค้าฯ แจงพิมพ์หนังสือเรียนเกือบ 100% เร่งส่งถึง ร.ร.

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยตรวจเยี่ยมและติดตามกระบวนการพิมพ์หนังสือแบบเรียนที่โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว ว่าองค์การค้าของ สกสค.ได้รับมอบหมายจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2562 จำนวน 29 ล้านเล่ม ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดพิมพ์เสร็จสิ้นแล้วเกือบ 100% และได้จัดส่งให้กับร้านค้าตัวแทนขององค์การค้าของ สกสค. ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ส่วนที่เหลือจะดำเนินการส่งถึงร้านค้าตัวแทนภายในสัปดาห์หน้า ดังนั้นสถานศึกษาแห่งใดที่ได้สั่งจองหนังสือแบบเรียนไว้ ให้ดำเนินการติดต่อร้านค้าตัวแทนเพื่อขอรับหนังสือแบบเรียนได้เลย

“พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. ทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียน จึงขอให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าบุตรหลาน ของท่านจะมีหนังสือเรียนทันเปิดภาคเรียนแน่นอน และหากสถานศึกษาใดต้องการหนังสือแบบเรียนเพิ่มเติม องค์การค้าของ สกสค. ก็พร้อมจะดำเนินการจัดพิมพ์ได้ทันที ทั้งนี้หนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2562 ที่องค์การค้าของ สกสค. ดำเนินการจัดพิมพ์นั้น เป็นหนังสือแบบเรียนระดับประถมศึกษา ในส่วนของวิชาวิทยาศาสตร์นั้น ได้รับการพัฒนาเนื้อหาวิชาจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อให้เป็นหนังสือแบบเรียนที่มีคุณภาพ ดังนั้นองค์การค้าของ สกสค. จึงขอเป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สสวท. เชิญชวนให้สถานศึกษาได้ใช้หนังสือแบบเรียนของ สสวท. เพื่อวางรากฐานทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคต” นายวีระกุลกล่าว

 

 


ที่มา : มติชนออนไลน์