“ราชภัฏ”เร่งปรับตัวรับวิกฤต เปิดคอร์สเพิ่มทักษะเอาใจคนวัยทำงาน

“ราชภัฏ”เร่งปรับตัวรับวิกฤต เปิดคอร์สเพิ่มทักษะเอาใจคนวัยทำงาน
ราชภัฏชัยภูมิ พลิกวิกฤตเป็นโอกาสจ่อเปิดหลักสูตรระยะสั้นรับคนทำงานต้องการ reskill หลักสูตรเฉพาะทางเพิ่มขึ้น พร้อมดันโครงการ “ความสุจริตทางวิชาการ” ผนึกพันธมิตรเชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลานครินทร์ ปลูกฝัง honor code สร้างบัณฑิตน้ำดีไม่มีทุจริตคอร์รัปชั่น

ศ.นพ.วันชัย วัฒนทรัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า จากปัญหาประชากรที่ลดลง ส่งผลให้จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เท่ากับว่าเป็นสัญญาณให้กับสถาบันการศึกษา “ปรับตัว” ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อสร้างนักศึกษาให้รองรับความต้องการของผู้ประกอบการ

ฉะนั้น หลักสูตรจะต้องออกแบบให้นักศึกษาเรียนจบแล้วต้องมีงานทำทันที เพราะนักศึกษายุคนี้ส่วนใหญ่ต้องการมีงานทำ และมองว่าการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นเหมือนในอดีต พร้อมทั้งมีตัวอย่างบุคคลสำคัญที่เรียนไม่จบ แต่ประสบความสำเร็จในชีวิต เช่น สตีฟ จ็อบส์ ฉะนั้น ตามแนวคิดของราชภัฏชัยภูมิต้องการเปิดหลักสูตรระยะสั้น (short course) ให้กับผู้ที่เรียนจบ และทำงานแล้ว เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และต้องเน้นย้ำตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้ราชภัฏทั่วประเทศให้การเรียนรู้และสร้างรายได้ให้ท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ต่างอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาในหลายแนวทาง เช่น 1) จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการ 2) ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ดีขึ้น และ 3) พิจารณาปิดหลักสูตร หรือสาขาที่ไม่มีความต้องการ และไม่ได้เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยราชภัฏในแต่ละพื้นที่

“ทุกสถาบันสามารถวิตกกังวลกับจำนวนนักศึกษาที่ลดลงได้ แต่อยากให้มองเป็นโอกาสของทุกสถาบันให้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นไปอีก และควรให้นักศึกษามองเห็นว่าถ้าเรียนจบแล้วจะไปประกอบวิชาชีพใดได้บ้าง เพราะในอนาคตจะมีโรบอต และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาแย่งงานคนมากขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจะต้องมีเป้าหมายว่าจะเรียนเพื่อออกไปทำงาน”

“ราชภัฏ”เร่งปรับตัวรับวิกฤต เปิดคอร์สเพิ่มทักษะเอาใจคนวัยทำงาน

ศ.นพ.วันชัยกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อยู่ระหว่างพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อผลักดันเรื่อง “ความสุจริตทางวิชาการ” (honor code) ซึ่งราชภัฏชัยภูมิมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจอร์เจีย เพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา โดยมีแผนที่จะให้ความรู้ว่างานทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ จะไม่มีการ “ลอกงาน” เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาท้องถิ่นโดยรอบให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคกำลังร่วมมือกันสร้างกระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านวิชาการ, คุณธรรม และเพื่อรักษาเกียรติยศ ที่จะไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นเกิดขึ้น

ทั้งนั้นจากรายงานระบุเพิ่มเติมว่าสำหรับเรื่องธรรมาภิบาลทางวิชาการ มีต้นแบบมาจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีนโยบายด้าน academic honesty หรือ AH หรือธรรมาภิบาลวิชาการ เพื่อนำไปสู่ทุกระบบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ที่จะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญ

โดยนักศึกษาที่เข้ามาสมัครเรียนต้องลงนามในใบสมัครเพื่อยอมรับ “กฎแห่งเกียรติยศ” หรือ “honor code” เพื่อมุ่งเน้นความซื่อสัตย์ทางวิชาการ และสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงยังมีการจัดปฐมนิเทศชี้แจงนโยบายดังกล่าว หากมีการฝ่าฝืนจะได้รับโทษ นอกจากนี้ รูปแบบดังกล่าวยังมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาร่วมประชุมย่อยกับนักศึกษา เพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำคัญ และพร้อมการปฏิบัติตาม

ในการเรียนการสอน หากมีการทุจริตในการสอบ หรือการเขียนรายงาน เช่น การลอกงานผู้อื่นโดยที่ไม่มีการกล่าวอ้างอิง และการรายงานความไม่สุจริตจะถูกส่งไปยังผู้ที่รับผิดชอบ เพื่อหาข้อยุติ แต่จะไม่มุ่งเน้นการลงโทษทางวินัยเพียงอย่างเดียว แต่จะมีตัวแทนนักศึกษา และตัวแทนคณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการไกล่เกลี่ย หรือเป็นสื่อกลางมาร่วมเป็นกรรมการรับฟัง และหาทางแก้ไขเพราะเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้ฉุกคิด และยังสร้างบรรยากาศการเจรจา เพื่อให้นักศึกษาที่เป็นตัวแทนได้เรียนรู้ทางเทคนิคไปด้วยในตัว

สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อยู่ในกลุ่มราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีทั้งหมด 11 แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ราชภัฏบุรีรัมย์, ราชภัฏร้อยเอ็ด และราชภัฏเลย ฯลฯ ปัจจุบันเปิดหลักสูตรมากมาย เช่น ในระดับปริญญาตรีคือ วิศวกรรมศาสตร์, ศิลปศาสตร์, พยาบาลศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น

 

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็นทั้งภาครัฐ-เอกชน เพิ่มเราเป็นเพื่อนที่ Line ได้เลยพิมพ์ @prachachat หรือ คลิกลิงก์ https://line.me/R/ti/p/@prachachat “ราชภัฏ”เร่งปรับตัวรับวิกฤต เปิดคอร์สเพิ่มทักษะเอาใจคนวัยทำงาน

หรือจะสแกน QR Code ในรูป เราพร้อมเสิร์ฟข่าวเศรษฐกิจ-ธุรกิจถึงมือผู้อ่านทันที!

“ราชภัฏ”เร่งปรับตัวรับวิกฤต เปิดคอร์สเพิ่มทักษะเอาใจคนวัยทำงาน


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ