รร. VERSO เปิด ส.ค. นี้ นวัตกรรมใหม่การศึกษา มีแผนรับทุกสถานการณ์

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ (VERSO) เปิด ส.ค. 2563 สถาบันการศึกษาแห่งใหม่ในประเทศไทยที่เกิดจากการบริหารของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยร่วมลงทุนกับบริษัท ฟอร์จูน แฮนด์ เวนเจอร์ จำกัด จากฮ่องกง เผยความคืบหน้าล่าสุดของการก่อสร้างโรงเรียนและออกแบบหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม 2563

คาเมรอน ฟ็อกซ์

คาเมรอน ฟ็อกซ์” หัวหน้าผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ กล่าวว่า ขณะนี้ การก่อสร้างอาคารเรียนและการเตรียมหลักสูตรการสอนของเราใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยในเฟสแรกเราจะเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 โดยใช้หลักสูตรแบบอเมริกันที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของรัฐนิวยอร์ก และเน้นการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ (interdisciplinary) การจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการต่าง ๆ (project-based) และการพัฒนาแบบรายบุคคล (personalized)

“ในระยะเวลา 2 ปีก่อนเปิดโรงเรียน เราได้ก่อตั้งทีมออกแบบการเรียนรู้ (learning design team) ทีมแรก ที่ประกอบด้วยบุคลากรด้านการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คนจากทั่วโลก ที่มีประสบการณ์การทำงานทั้งในโรงเรียนแบบดั้งเดิมและโรงเรียนแนวคิดใหม่ โดยทีม learning designer ของเราทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการสร้างโรงเรียนให้เป็นสถานที่ที่นักเรียนได้ค้นพบตัวตน สร้างความมั่นใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการกำหนดเส้นทางชีวิต

นอกเหนือจากหลักวิชาการแล้ว นักเรียนเวอร์โซจะได้เรียนรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่เน้นการทำโครงการเป็นกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายวัย การเรียนและกิจกรรมในแต่ละวันจะถูกจัดสรรให้นักเรียนได้ปรึกษาและทำงานร่วมกับ Learning Designer ในโครงการแต่ละชิ้นที่ได้รับมอบหมาย ผลงานของนักเรียนเวอร์โซจะได้รับการประเมินโดยคณาจารย์ตลอดจนเพื่อนนักเรียนด้วยกัน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบพิเศษและแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบในการสะท้อนศักยภาพของนักเรียน ควบคู่กับการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอความเข้าใจของตนเองที่มีต่อหัวข้อการเรียนนั้น ๆ นอกจากนั้น นักเรียนแต่ละคนสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอส่วนตัว และจะถูกบันทึกไว้ตลอดช่วงการศึกษาว่าได้ผ่านการเรียนรู้ในเรื่องใดมาบ้าง

คาเมรอน” กล่าวด้วยว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของ VERSO ถูกคิดขึ้นใหม่โดยมีไอดีโอ (IDEO) บริษัทออกแบบและนวัตกรรมระดับโลก ส่วนสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกถูกออกแบบขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับประสบการณ์การเรียนรู้และส่งเสริมจินตนาการของนักเรียน และโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซได้รับการรับรองโดย Western Association of Schools and Colleges หรือ WASC ซึ่งเป็นสมาคมที่ให้การรับรองคุณภาพและประทับตราใบรับรอง ประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองผลการศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยทั่วโลก

Advertisment

“ปิยพร พรรณเชษฐ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซอยู่บนพื้นที่รวมกว่า 168 ไร่ สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 1,800 คน ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 4 กิโลเมตร และในอนาคตอันใกล้จะมีระบบขนส่งมวลชนรางเบาสายสีน้ำตาลตัดผ่านในบริเวณใกล้เคียง

ปิยพร พรรณเชษฐ์

นับเป็นทำเลยุทธศาสตร์ทำให้เวอร์โซเอื้อต่อการรองรับนักเรียนจากนานาประเทศ และเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพฯ เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) หรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“เรามีความคืบหน้าด้านการก่อสร้างและความพร้อมของหลักสูตรแล้วกว่า 90% และคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดภาคการศึกษาแรกในเดือนสิงหาคม 2563″

Advertisment

ตอนนี้เรามีครู 35 คน และกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล 2 ถึงเกรด ส่วนเกรด 9-12 จะเปิดรับสมัครนักเรียนในปีถัดไป เราวางเป้าหมายมีจำนวนนักเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ 100-200 คน โดยการทำการตลาดเราเจาะกลุ่มผู้ปกครองที่เป็นคนรุ่นใหม่ เพราะเราเชื่อว่าผู้ปกครองกลุ่มนี้จะมองหาการเรียนการสอนที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม ที่บังคับให้นักเรียนทุกคนต้องเรียนทุกอย่างเหมือนกัน และมุมมองต่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่างออกไป

สำหรับผู้แรกเข้าในปีการศึกษา 2563 ผู้ปกครองจะได้รับส่วนลด 20% ของค่าเล่าเรียนรายปีเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน ทั้งนี้ สิทธิพิเศษดังกล่าวจะมอบให้สำหรับครอบครัวที่สมัครภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก กระทบกับชีวิตตนทุกคน ทางโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้วางมาตรการคุมเข้มเพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสำหรับสมาชิกทุกคนในโรงเรียน นับตั้งแต่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และพนักงาน เราดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ตรวจวัดอุณหภูมิของครู พนักงาน และนักเรียนบริเวณทางเข้าออกในทุกเช้า ทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคารเป็นประจำเพื่อรักษาสุขอนามัย รวมถึงมีหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้บริการในทุกส่วนของโรงเรียน นอกจากนี้เรายังได้ขอความร่วมมือให้พนักงานของเวอร์โซทุกคนงดการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูง และหากเกิดกรณีจำเป็น จะกำหนดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดำเนินการกักตัวเองเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน

แชด วอลช

“แชด วอลช” Middle Loop Leader (หัวหน้าฝ่ายประถม) เล่าว่า อาคารเรียนของเวอรโซมีทรงกลมที่เรียกว่า ลูป (loop) แบ่งออกเป็น 3 ลูป คือ Lower Loop สำหรับเด็กอนุบาล Middle Loop สำหรับเด็กประถม และ Higher Loop สำหรับเด็กมัธยม การที่อาคารเป็นทรงกลมช่วยเชื่อมโยงระหว่างกันในทุกส่วน เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกัน 

“นักเรียนทุกระดับชั้นจะได้รับการจัดเข้ากลุ่มกับเพื่อนหลากหลายวัย โดยจะมีทีมครูคอยกำกับดูแลทุกวัน โดยนักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนรู้ในการทำงานแบบกลุ่มหลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกลุ่มย่อย 1 ต่อ 1 และทีมทำงานในโครงการขนาดใหญ่ อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนต่อครูที่ไม่สูงจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือรายบุคคลได้อย่างเต็มที่ โดยสัดส่วนของนักเรียนต่ออาจารย์อยู่ที่ 1:8 ไม่รวมนักออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยด้านการเรียนรู้”

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกเพื่อการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ อาคารยิมเนเซียมเพื่อการแข่งขันซึ่งจุผู้ชมได้ 2,000 ที่นั่ง และสนามกีฬากล้างแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้ 1,000 ที่นั่ง สระว่ายน้ำในร่มขนาด 50 เมตรมาตรฐานโอลิมปิกและสระว่ายน้ำในร่มสำหรับเด็ก สตูดิโอเพื่อการผลิตงานมัลติมีเดียและสตูดิโอบันทึกเสียง สตูดิโอเพื่อการออกแบบดิจิทัล สตูดิโอวิชวลอาร์ต โรงอาหารเต็มรูปแบบและบริเวณรับประทานอาหาร ความจุ 744 ที่นั่ง เลานจ์พักผ่อนสำหรับผู้ปกครอง เป็นต้น และในอนาคตเรามีแผนการสร้างคอมมิวตี้ที่พักอาศัย บริเวณพื้นที่ติดกับโรงเรียนด้วย

นับเป็นโรงเรียนที่จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองผู้มีความคิดก้าวหน้า และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมด้านการเรียนรู้แบบใหม่