ม.รามคำแหงเปิดรับเด็ก ม.ปลาย เรียนเก็บหน่วยกิต ป.ตรีล่วงหน้า

ม.รามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครเด็ก ม.ปลาย เรียน Pre-degree สะสมหน่วยกิตปริญญาตรีล่วงหน้า เลือกได้ 9 คณะ หน่วยกิตละ 50 บาท

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับนักเรียน ม.4-5-6 หรือ ปวช. เรียน Pre-degree (พรีดีกรี) เก็บหน่วยกิตปริญญาตรีล่วงหน้า

สำหรับหลักสูตรพรีดีกรีเป็นการเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงล่วงหน้า โดยรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4-5-6 หรือ ปวช.เข้ามาเรียนร่วมได้ โดยใช้วุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้น (วุฒิจบ ม.3 หรือ กศน. ม.3) มาสมัครเป็นนักศึกษาระดับพรีดีกรีได้ โดยเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาใด ๆ ก็ได้ของคณะที่สนใจ ซึ่งเลือกได้ 9 คณะ ได้แก่

1.คณะนิติศาสตร์ 2.คณะบริหารธุรกิจ 3.คณะมนุษยศาสตร์ 4.คณะศึกษาศาสตร์ 5.คณะวิทยาศาสตร์ 6.คณะรัฐศาสตร์ 7.คณะเศรษฐศาสตร์ 8.คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 9.คณะสื่อสารมวลชน เป็นต้น

สำหรับนักศึกษา ปวส.ก็สามารถสมัครเรียนได้แต่ขอให้พิจารณาการลงทะเบียนในระบบพรีดีกรีไม่ให้ซ้ำซ้อน กับหน่วยกิตที่จะสามารถเทียบโอนจากวุฒิ ปวส.ได้ในอนาคต โดยอาจเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเอกได้ และเมื่อเรียนจบ ปวส.แล้วก็ให้เทียบโอนหน่วยกิตจาก ปวส.+หน่วยกิตที่สะสมได้ตอนเรียนพรีดีกรี เพื่อสมัครเป็นนักศึกษาภาคปกติ

Advertisment

เรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ

การเรียนระบบพรีดีกรีกับการเรียนในภาคปกติ เหมือนกันเกือบทุกประการ คือ นักศึกษาพรีดีกรีเลือกสะสมหน่วยกิตได้ทุกสาขาวิชา ใช้กำหนดการในปฏิทินการศึกษาเดียวกัน เรียนเนื้อหาเดียวกัน เรียนห้องเดียวกัน ใช้ข้อสอบชุดเดียวกันกับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาพรีดีกรีต้องดูแลตัวเองในทุก ๆ ด้าน ทั้งการวางแผนลงทะเบียนเรียน การสอบ ซึ่งจะต้องมีการแบ่งเวลาการเรียนทั้งที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอย่างดี

แต่ทั้งนี้การเรียนระบบพรีดีกรีไม่สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทันที เนื่องจากระบบพรีดีกรีเป็นการสะสมหน่วยกิตเท่านั้น แต่หน่วยกิตที่สะสมไว้จะปูทางไปสู่การจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้น เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

หน่วยกิตละ 50 บาท

ส่วนค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับพรีดีกรีจะอยู่ที่หน่วยกิตละ 50 บาท ต่างจากนักศึกษาภาคปกติหน่วยกิตละ 25 บาท

กำหนดการสมัครภาคเรียน 1/2565 สมัครทางไปรษณีย์ถึง 20 มิ.ย. 65 สมัครด้วยตนเอง 30 มิ.ย.-3 ก.ค. 65 และสมัครออนไลน์ถึง 3 ก.ค. 65 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.aroundram.com/pre-degree/

Advertisment