ดัชนีศักยภาพนำเข้า 168 ปท.-

คอลัมน์ DATA


สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ศึกษาดัชนีวัดศักยภาพการนำเข้าของ 168 ประเทศ หรือ Import Potential Index (IPI) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยรวบรวมข้อมูลจาก 30 ตัวชี้วัด เช่น การค้า เศรษฐกิจมหภาค ซึ่งดัชนีนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในการสร้างโอกาสที่จะขยายการค้า การส่งออก การเจรจา รวมไปถึงนโยบายการมุ่งเน้นพันธมิตรทางการค้า (strategic partnership)

ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า ประเทศที่มีศักยภาพการนำเข้าสูงสุด 30 ประเทศ เช่น จีน สหรัฐ อินเดีย เยอรมนี ฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่น เป็นต้น และเมื่อแบ่งตามภูมิภาคจะพบว่าในจำนวนประเทศที่มีศักยภาพสูงสุดในการนำเข้า 30 อันดับแรกเป็นประเทศในทวีปเอเชียถึง 10 ประเทศ และเป็นประเทศจากอาเซียน 5 ประเทศ สะท้อนถึงศักยภาพในการนำเข้าที่สูงของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกับประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังพบว่า ประเทศที่มีศักยภาพนำเข้าและสอดคล้องกับการส่งออกไทยมี 24 ประเทศ เช่น จีน สหรัฐ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ประเทศที่มีศักยภาพนำเข้าและอันดับการส่งออกไม่สอดคล้องกับไทย 96 ประเทศ แบ่งเป็น ประเทศที่ไทยส่งออกได้สูงกว่าศักยภาพ 45 ประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และประเทศไทยส่งออกได้ต่ำกว่าศักยภาพมี 51 ประเทศ เช่น อินเดีย เยอรมนี อังกฤษ และกลุ่มประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ เป็นต้น

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สนค.ระบุว่า จากผลการศึกษาทำให้ประเมินได้ว่าประเทศที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการนำเข้าสูง เช่น อินเดียที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ประชากรมีจำนวนมาก แต่ข้อจำกัดเรื่องอัตราภาษีนำเข้าสูง และมีสัดส่วนในการเปิดประเทศต่ำ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก แต่มีข้อจำกัดเรื่องประชากรน้อย การขยายตัวทางเศรษฐกิจแนวโน้มลดลง, อังกฤษซึ่งกำลังอยู่ระหว่างออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปจึงเป็นโอกาสของการขยายการส่งออกในอนาคต

Previous article“จีน” ประเทศคู่เจรจาอาเซียน ย่างก้าวในยุคมังกรผงาด-
Next articleร่าง พ.ร.บ.ปาล์มใหม่-