คนละครึ่งเฟส5 ใช้จ่าย 1 ก.ย. คลังแนะเติมเงินเข้าเป๋าตัง กันใช้แอปแน่น

คนละครึ่ง-เป๋าตัง1

คลังเผยคนละครึ่งเฟส 5 เริ่มใช้จ่าย 1 ก.ย.นี้ ด้านกรุงไทยเตรียมความพร้อมระบบแล้ว แต่แนะนำเติมเงินเข้า “เป๋าตัง” กันใช้แอปแน่น ชี้รายเดิมกดรับสิทธิแล้ว 18.76 ล้านราย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565) เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าสินค้าและบริการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

สำหรับการเริ่มใช้จ่ายตามโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้เตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังของประชาชน อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความแออัดในการใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตังในวันแรกจำนวนมากพร้อม ๆ กัน ในส่วนของประชาชนที่จะเติมเงินเข้า G-Wallet สามารถเตรียมโอนเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้า หรือทยอยเติมเงินในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนประชาชนที่จะใช้จ่ายผ่านเป๋าตัง สามารถทยอยใช้จ่ายครั้งแรกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00-22.59 น. จนถึงวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00-22.59 น. ทั้งนี้ ประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่) จะต้องยืนยันตัวตนและมีเงินใน G-Wallet ก่อน จึงจะสามารถใช้จ่ายตามโครงการระยะที่ 5 ได้

สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนของประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการระยะที่ 4 กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการระยะที่ 5 แล้วจำนวน 18.76 ล้านราย หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.41 ของจำนวนประชาชนรายเดิมทั้งสิ้นจำนวน 26.27 ล้านราย

ส่วนประชาชนรายใหม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมครบจำนวน 2.30 แสนรายแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า ณ วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 23.00 น. มีผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมสะสมแล้วทั้งสิ้น 426,328 ร้านค้า ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนรายเดิมที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิสามารถกดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการระยะที่ 4 และมีแอปพลิเคชั่นถุงเงิน สามารถกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการระยะที่ 5 ผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงินได้ทันที ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ที่ยังไม่มีแอปพลิเคชั่นถุงเงิน สามารถลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อลงทะเบียนที่สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร หรือเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยในพื้นที่ เพื่อขอยืนยันการประกอบกิจการ ก่อนนำเอกสารไปยื่นที่สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการเปิดแอปพลิเคชั่นถุงเงินต่อไป

นอกจากนี้ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565) เช่นกัน และจะเริ่มใช้จ่ายได้ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

Advertisement

โดยผู้มีสิทธิในโครงการดังกล่าวจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน (กรณีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไป) รวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ เพื่อซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการระยะที่ 5