อนันดาฯ ออกหุ้นกู้ 2 รุ่น ดอกเบี้ย 4.30-5.70% ต่อปี ขายผู้ลงทุนทั่วไป

COCO Heroshot

อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ ANAN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น แก่ผู้ลงทุนทั่วไป อายุ 1 ปี 2 เดือน 12 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.50% ต่อปี รุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.50-5.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเปิดจองช่วงปลายเดือน ต.ค. ถึงต้นเดือน พ.ย. 2565 ชี้หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้ จากทริสเรทติ้ง ที่ระดับ BBB- แต่งตั้ง 7 สถาบันการเงินเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น

ประกอบด้วย รุ่นอายุ 1 ปี 2 เดือน 12 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.30-4.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50-5.70% ต่อปี โดยจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนในภายหลัง กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ระดับ “BBB-” เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กร และมีแนวโน้ม “คงที่” (Stable)

พร้อมกันนี้ บริษัทได้แต่งตั้งสถาบันการเงิน 7 แห่ง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยคาดว่าจะเสนอขายในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม และ 1-2 พฤศจิกายน 2565

Advertisment