SCB-TCAP ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ต.ค.นี้

ตลาดหุ้นไทย

SCB-TCAP ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล ขึ้นเครื่องหมาย XD 12 ต.ค.นี้ ยานแม่จ่าย 1.50 บาทต่อหุ้น ส่วนทุนธนชาตจ่าย 1.20 บาทต่อหุ้น

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 12 ต.ค. 2565 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 17 ต.ค. 2565 และวันที่จ่ายปันผลในวันที่ 3 พ.ย. 2565

นอกจากนี้ ยังมีบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 12 ต.ค. 2565 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 17 ต.ค. 2565 และ วันที่จ่ายปันผลในวันที่ 28 ต.ค. 2565