ธปท.เผยผลทดสอบใช้ CBDC โอนเงินระหว่างประเทศ มียอดธุรกรรมราว 827 ล้าน

เมธี สุภาพงษ์
เมธี สุภาพงษ์

ธปท.เผย ผลการทดสอบการนำสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง หรือ CBDC มาใช้สำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศ ครอบคลุมธุรกรรม 3 ประเภท ภายใต้โครงการ mBridge และการดำเนินโครงการในระยะถัดไป ระบุ มี 5 ธนาคารไทยเข้าร่วมมียอดธุรกรรม 164 ธุรกรรม มูลค่ารวมกว่า 22 ล้านเหรียญดอลลาร์ หรือราว 827 ล้านบาท

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority : HKMA) ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Central Bank of the United Arab Emirates : CBUAE) และสถาบันศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Digital Currency Institute of the People’s Bank of China : PBC DCI)

โดยการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนานวัตกรรมของธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements Innovation Hub : BISIH) ณ ฮ่องกง ทดสอบการนำสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางในระดับสถาบันการเงิน (Wholesale CBDC) ใน 4 สกุล มาใช้โอนและแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศในธุรกรรมจริงเป็นครั้งแรกของโลก ภายใต้โครงการ Multiple Central Bank Digital Currency Bridge (mBridge) ที่พัฒนาต่อยอดจากโครงการ Inthanon-LionRock ระยะที่ 2 ในปี 2564

การทดสอบโครงการ mBridge เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 23 กันยายน 2565 โดยครอบคลุมการทำธุรกรรม 3 ประเภท ได้แก่ (1) การออกใช้ CBDC (issuance) ของธนาคารกลาง และแลกคืน CBDC (redemption) กับธนาคารกลาง (2) การโอน CBDC ระหว่างประเทศ ด้วยเงินสกุลท้องถิ่นหรือสกุลปลายทางที่มีอยู่ (Cross-border CBDC payment) ผ่านธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)

Advertisement

และ (3) การแลกเปลี่ยน CBDC สองสกุล ระหว่าง ธพ. (Cross-border exchange of CBDC) ทั้งนี้ ในการทดสอบ มี ธพ. เข้าร่วมทั้งหมด 20 ราย จากทั้ง 4 ประเทศ โดยเป็น ธพ. จากประเทศไทยจำนวน 5 รายซึ่งมีธุรกรรมระหว่างประเทศจำนวน 164 ธุรกรรม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 22 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 827 ล้านบาท)

จากผลการทดสอบพบว่า การทำธุรกรรมโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศบนระบบ mBridge ด้วย CBDC สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการโอนเงินระหว่างประเทศได้เทียบกับระบบในปัจจุบัน โดยลดการพึ่งพาธนาคารตัวแทนต่างประเทศ (correspondent banks)

ซึ่งช่วย (1) ลดระยะเวลาการโอนเงินระหว่างประเทศลงเหลือเป็นหลักวินาที (จากเดิมเฉลี่ย 3-5 วัน) (2) ลดต้นทุนการทำธุรกรรมการโอนเงิน (3) ลดความเสี่ยงด้านการชำระดุล (settlement risk) และ (4) เอื้อต่อการใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการชำระเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดของโครงการ mBridge เพิ่มเติมได้ในรายงาน “Project mBridge : Connecting economies through CBDC”

ในระยะต่อไป การดำเนินโครงการ mBridge จะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบและคุณสมบัติต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมกับคำนึงถึงนัยต่อการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ โดย ธปท.จะพิจารณาความเหมาะสมในการขยายขอบเขตการพัฒนาและทดสอบในบริบทของการนำมาใช้จริงต่อไป