กบข. เปิดตัวเมนู My GPF & My GPF Twins ตัวช่วยวางแผนการเงินด้วยระบบ AI

กบข.

กบข. เปิดตัวเมนูใหม่ My GPF & My GPF Twins ช่วยให้สมาชิกวางแผนการเงินเพื่อวันเกษียณได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนำด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (AI) พร้อมปรับโฉมแอปพลิเคชั่นครั้งใหญ่ หวังเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.ได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าถึงและตรงกับความต้องการของสมาชิกให้ได้มากที่สุด ซึ่งล่าสุด กบข.ได้เพิ่มประสิทธิภาพแอป กบข. My GPF Application โดยได้นำเทคโนโลยีอัจฉริยะ (AI) เข้ามาช่วยประมวลผลให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในเมนูใหม่ “My GPF & My GPF Twins” ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ศรีกัญญา ยาทิพย์
ศรีกัญญา ยาทิพย์

โดย My GPF & My GPF Twins เป็นตัวช่วยให้สมาชิกได้เปรียบเทียบประมาณการเงิน กบข. ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ ผ่านแบบจำลองการเงินใน 3 รูปแบบ คือ 1.การประมาณเงิน กบข. โดยอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันของสมาชิก ทั้งข้อมูลเงินสะสม อัตราเงินเดือน อัตราออมเพิ่ม และแผนการลงทุนในปัจจุบัน 2.My Twin 1 แบบจำลองให้สมาชิกสามารถทดลองปรับอัตราออมเพิ่ม และเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการ

               

และ 3.My Twin 2 แบบจำลองที่ กบข. ออกแบบทางเลือกที่มีโอกาสจะได้ประมาณการเงิน กบข. ตามที่สมาชิกตั้งเป้าหมายไว้ ภายใต้ความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบจะมีการแสดงผลเปรียบเทียบยอดเงิน กบข. ควบคู่ไปกับเป้าหมายที่สมาชิกตั้งไว้ ภายใต้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 2.5% ต่อปี ในรูปแบบ Dashboard เพื่อให้สมาชิกเห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ดร.ศรีกัญญากล่าวเพิ่มเติมว่า My GPF & My GPF Twins จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้สมาชิกเห็นความสำคัญกับการวางแผนการเงินเพื่อวันเกษียณมากขึ้น โดยหลังจากระบบประมวลผลรูปแบบจำลองการเงินของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะมีการนำข้อมูลไปจัดอันดับเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยยอดเงินของกลุ่มเพื่อนสมาชิกที่มีอัตราเงินเดือนและการเกษียณอายุราชการในช่วงเดียวกันด้วย ซึ่ง กบข.จะมีการทบทวนตัวแปรที่นำมาคำนวณทุก ๆ 3-5 ปี เพื่อให้เครื่องมือนี้มีความแม่นยำเป็นปัจจุบันมากที่สุด

Advertisement