รีบเลย! เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ดอกสูง 0.90% ออมสินรับฝากวันสุดท้าย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินเปิดรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน ดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี วันนี้เป็นวันสุดท้าย

วันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน แจ้งว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับฝาก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.05% ต่อปี) หลังจากเปิดรับฝากมาตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา

โดยผู้ฝากต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท รับฝากทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

Advertisement

เมื่อฝากครบ 9 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้ ซึ่งกรณีบุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย