ธอส. ดึงลูกค้าใหม่ฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยสูง 2.1% ต่อปี เช็กเงื่อนไข !

ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดอกเบี้ย เงินฝาก เงินกู้

ธอส. ออกโปรดักต์เงินฝากออมทรัพย์ Welcome Savings เน้นขยายฐานลูกค้าใหม่ไม่เคยมีบัญชีกับ ธอส. จ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 2.10% ต่อปี เงื่อนไขตามธนาคารกำหนด ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท

วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งว่า ธนาคารได้จัดทำผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ Welcome Savings เพิ่มทางเลือกให้กับคนรักการออม สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับ ธอส. โดยให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.10% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568) ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.47% ต่อปี

ทั้งนี้ เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการ เปิดบัญชีเงินฝาก ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ จะมีการจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม) (เงื่อนไขเป็นไป ภามที่ธนาคารกำหนด)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th