อลิอันซ์ ยกเลิกสัญญาตัวแทนขายประกัน ฉกข้อมูลจากการบ้านเด็ก

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต แจ้งผลสอบ ปมเก็บข้อมูลส่วนตัวจากการบ้านระบายสีเด็กนักเรียน ตัวแทนบริษัทมีพฤติกรรมเก็บข้อมูลปกปิดวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมาย บอกเลิกสัญญาเป็นตัวแทนแล้ว

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต (AZAY) ขอแจ้งความคืบหน้ากรณีตัวแทน อลิอันซ์ อยุธยา เก็บข้อมูลส่วนตัวจากการบ้านระบายสีของเด็กนักเรียน ดังนี้

หลังจากบริษัทได้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทได้สั่งการให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของตัวแทนของบริษัท เมื่อพบว่าบุคคลที่กระทำการดังกล่าวเป็นเป็นการกระทำของตัวแทนที่มีสัญญากับบริษัท

บริษัทได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวทันที จากการตรวจสอบพบว่าตัวแทนของบริษัทมีพฤติกรรมในการเก็บข้อมูลของผู้มุ่งหวัง และมีการปกปิดวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นการขัดต่อกฎหมาย ทำให้เจ้าของข้อมูลเข้าใจผิด บริษัทจึงได้บอกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทกับบุคคลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลทันที

ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่า บริษัทไม่มีนโยบายในการได้มาซึ่งข้อมูลของผู้มุ่งหวัง ด้วยการใช้วิธีการที่ขัดต่อกฎหมาย หลักการทางจริยธรรม และข้อกำหนดของบริษัท