ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 27 วัน 111,700 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 703 คน

หนี้

ปลัด มท. เผยผลลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบครบ ระบบครบ 28 วัน ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 111,700 ราย มูลหนี้รวม 7,162 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 703 ราย มูลหนี้ลดลงกว่า 90 ล้านบาท เช็กจังหวัดไหนลงทะเบียนมากสุด-น้อยสุด 5 อันดับแรก

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ 27 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 7,162.533 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 111,700 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 96,837 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 14,863 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 82,325 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 7,000 ราย เจ้าหนี้ 6,085 ราย มูลหนี้ 608.724 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,759 ราย เจ้าหนี้ 4,087 ราย มูลหนี้ 305.906 ล้านบาท
  3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,415 ราย เจ้าหนี้ 3,243 ราย มูลหนี้ 283.929 ล้านบาท
  4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,271 ราย เจ้าหนี้ 2,765 ราย มูลหนี้ 327.631 ล้านบาท
  5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,961 ราย เจ้าหนี้ 2,435 ราย มูลหนี้ 224.168 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 160 ราย เจ้าหนี้ 132 ราย มูลหนี้ 7.352 ล้านบาท
  2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 229 ราย เจ้าหนี้ 146 ราย มูลหนี้ 15.993 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 298 ราย เจ้าหนี้ 215 ราย มูลหนี้ 9.714 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 366 ราย เจ้าหนี้ 234 ราย มูลหนี้ 13.734 ล้านบาท
  5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 397 ราย เจ้าหนี้ 268 ราย มูลหนี้ 19.383 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 3,258 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 703 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 198.360 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 107.978 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 90.382 ล้านบาท

ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุด ยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 755 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 16 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 59.899 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1.045 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลงมากถึง 58.854 ล้านบาท

ปลัดมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทยมุ่งมั่นในการให้พี่น้องประชาชนผู้เป็นหนี้นอกระบบและเจ้าหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยกระทรวงมหาดไทยจะบูรณาการร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานบูรณาการการปฏิบัติช่วยกันนำพาทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบมาพูดคุยเพื่อพิสูจน์ความจริง

และดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย เพื่อเป็นการยุติหนี้นอกระบบโดยเร็วที่สุด โดยยึดกฎหมายเป็นที่ตั้ง และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของลูกหนี้ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เก็บข้อมูล หาข่าว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้น ทั้งการลงทะเบียนหนี้นอกระบบและการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย

“กระทรวงมหาดไทย ยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอร์คอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์ กล่าว


ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ