ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 30 วัน 113,859 ราย มูลหนี้ 7,350 ล้านบาท

หนี้ หนี้สิน หนี้นอกระบบ
Photo by Mikhail Nilov on Pexels

ปลัดมท. เผยผลลงทะเบียนหนี้นอกระบบ 30 วัน ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 113,859 ราย มูลหนี้ 7,350 ล้าน ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 933 ราย มูลหนี้ลดลงร่วม 131 ล้าน ดำเนินคดีไปแล้ว 25 ราย เช็คจังหวัดไหนลงทะเบียนมากสุด-น้อยสุด 5 อันดับแรก

วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นวันที่ 30 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียน โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 7,350.828 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 113,859 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 98,595 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 15,264 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 84,313 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 7,119 ราย เจ้าหนี้ 6,228 ราย มูลหนี้ 622.110 ล้านบาท

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,849 ราย เจ้าหนี้ 4,171 ราย มูลหนี้ 310.241 ล้านบาท

3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,493 ราย เจ้าหนี้ 3,305 ราย มูลหนี้ 290.166 ล้านบาท

4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,346 ราย เจ้าหนี้ 2,838 ราย มูลหนี้ 333.885 ล้านบาท

5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,020 ราย เจ้าหนี้ 2,514 ราย มูลหนี้ 231.650 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 168 ราย เจ้าหนี้ 138 ราย มูลหนี้ 8.830 ล้านบาท

2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 235 ราย เจ้าหนี้ 154 ราย มูลหนี้ 17.237 ล้านบาท

3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 305 ราย เจ้าหนี้ 219 ราย มูลหนี้ 9.786 ล้านบาท

4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 376 ราย เจ้าหนี้ 260 ราย มูลหนี้ 15.038 ล้านบาท

5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 406 ราย เจ้าหนี้ 274 ราย มูลหนี้ 19.645 ล้านบาท

ปลัดมหาดไทย  กล่าวว่า สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 4,352 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 933 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 257.270 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 126.009 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 131.261 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์

โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 1,138 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 22 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 88.949 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 1.827 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัด ลดลงมากถึง 87.122 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้

เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ มีการดำเนินคดีไปแล้ว 25 รายทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดที่มีการดำเนินคดีมากที่สุด คือ จังหวัดระนอง ดำเนินคดีแล้ว 6 คดี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการระดมสรรพกำลังและองคาพยพในเชิงพื้นที่ โดยอาศัยผู้นำในแต่ละพื้นที่ นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ในการช่วยกันเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้เข้าสู่การลงทะเบียนให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ขั้นตอนต่อไปจะได้มีการประสานบูรณาการการปฏิบัติช่วยกัน

ด้วยการนำพาทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบมาพูดคุยเพื่อพิสูจน์ความจริง และดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนของการไกล่เกลี่ย เพื่อเป็นการยุติหนี้นอกระบบ โดยยึดกฎหมายเป็นที่ตั้ง และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของลูกหนี้ ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เก็บข้อมูล หาข่าว พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้มากขึ้น ทั้งการลงทะเบียนหนี้นอกระบบและการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย

“กระทรวงมหาดไทย ยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอร์คอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 30 วัน 113,859 ราย มูลหนี้ 7,350 ล้านบาท


ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 30 วัน 113,859 ราย มูลหนี้ 7,350 ล้านบาท