ขั้นตอนลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ออนไลน์ debt.dopa.go.th ทำอย่างไร

ลงทะเบียน แก้หนี้นอกระบบ ออนไลน์ debt.dopa.go.th
อัพเดตล่าสุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 06.14 น.

ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย ผ่านออนไลน์ debt.dopa.go.th เริ่มแล้ววันนี้ (1 ธ.ค. 2566) จนถึง 29 ก.พ. 2567 มีขั้นตอนอย่างไร

ตามที่กระทรวงมหาดไทย เปิดระบบรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ โดยเปิดให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางออนไลน์ และทางสถานที่-ช่องทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ กระทรวงมหาดไทย ผ่านออนไลน์

ลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ไหน ?

การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ จะต้องมีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชั่น ThaID (ไทยดี) ของกรมการปกครอง เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Huawei และทำการลงทะเบียนเปิดใช้งานด้วยตนเอง หรือติดต่อสำนักทะเบียนที่ให้บริการออกบัตรประชาชนทั่วประเทศ

ขั้นตอนการลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ผ่านออนไลน์

การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบ ผ่านช่องทางออนไลน์ https://debt.dopa.go.th มีขั้นตอนดังนี้

 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ThaID ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน ตามขั้นตอน
 2. ใช้แอปพลิเคชั่น ThaID สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนตามขั้นตอน
 3. เมื่อยืนยันตัวตนแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 4. กระทรวงมหาดไทยจะประสานงานท่านเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้สินในลำดับถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 5. กรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนให้ได้

ยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ ทำอย่างไร

สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนแก้แก้หนี้นอกระบบ โดยใช้แอปพลิเคชั่น ThaID มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กดปุ่มเริ่มลงทะเบียน
 2. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียน
 3. ใช้แอปพลิเคชั่น ThaID สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตน
 4. กดปุ่มยินยอม

ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบทางออนไลน์ ทำได้ถึงวันไหน ?

การลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผ่านทางออนไลน์ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566-29 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

แก้หนี้นอกระบบ ลงทะเบียนออนไลน์ไม่ได้ ทำอย่างไร ?

สำหรับกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ หรือสามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนขอความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

 • อยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ
 • อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่ง
 • สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สามารถติดต่อที่ กลุ่มงานทวงถามหนี้ ส่วนอำนวยความเป็นธรรม โทร. 0-2356-9660 หรือ ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567