วันเด็ก 2567 ธนาคารกรุงเทพ แจกสมุดน้องจุด รักษ์โลก 150,000 เล่ม

ธนาคารกรุงเทพ สมุดน้องจุด รักษ์โลก

ฉลองวันเด็กแห่งชาติ! ธนาคารกรุงเทพ จัดทำสมุด “น้องจุด รักษ์โลก” จำนวน 150,000 เล่ม ชวนน้อง ๆ หนู ๆ เรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นอนุรักษ์ทะเลไทย ด้วยการแยกขยะก่อนทิ้ง ย้ำความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการผลิตสมุดจากกระดาษรีไซเคิลมากกว่า 50% ลดการใช้ไม้ใหม่ได้ถึง 325 ต้น พร้อมแทรกความรู้การออมเงินแบบง่าย ๆ ใช้ได้จริง หวังจุดประกายวินัยทางการเงินอย่างยั่งยืน แจกฟรี! ผ่านสาขาธนาคารกรุงเทพ-โรงเรียน-หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 150,000 เล่ม

วันที่ 11 มกราคม 2567 นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 นี้ ธนาคารกรุงเทพได้จัดทำสมุด “น้องจุด รักษ์โลก” เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็ก ๆ ทั่วประเทศรวม 150,000 เล่ม

เพื่อส่งต่อความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงเทพที่จะร่วมปลูกฝังให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน ให้ความสนใจและใส่ใจกันมากขึ้น

เช่นเดียวกับธนาคารกรุงเทพที่มีโครงการ Bualuang the Earth : รักษ์ท่าจีน ที่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2565 เพื่อช่วยเหลือทะเลไทยซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 เพียงปีเดียวพบว่ามีปริมาณขยะลอยน้ำในอ่าวไทยถึง 138,450 ล้านชิ้น โดยเฉพาะจากแม่น้ำ 5 สายหลัก ได้แก่ ท่าจีน แม่กลอง เจ้าพระยา บางตะบูนและบางปะกง

โดยสมุดทั้งหมดผลิตจากกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานฉลากเขียว และ Eco Fiber เนื่องจากนำกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วมาผลิตในสัดส่วนถึง 50%

ดังนั้น การจัดทำสมุด “น้องจุด รักษ์โลก” ในปีนี้จึงช่วยอนุรักษ์ต้นไม้ได้ถึง 325 ต้น ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึง 26 ล้านตัน ลดการใช้พลังงานน้ำ 68,092 ลิตร ลดการใช้พลังงานไอน้ำ 10 ตัน และลดการใช้พลังงานทั้งหมด 1,565 กิโลวัตต์/ชั่วโมง

“ลวดลายบนสมุดจะมี น้องจุด ฉลามวาฬพี่ใหญ่ใจดีตัวแทนแห่งท้องทะเล ที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงนำพาเด็ก ๆ มาเรียนรู้การอนุรักษ์ท้องทะเลด้วยการแยกขยะอย่างง่าย ๆ ผ่านเกมส์สนุก ๆ ที่ซ่อนไว้ในปกสมุดนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกตั้งแต่วัยเยาว์

นอกจากนี้ภายในสมุดยังสอดแทรก เคล็ดลับการสร้างวินัยการออมแบบง่าย ๆ เช่น การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้รู้จักเก็บ รู้จักใช้ รู้จักตั้งเป้าหมายการออม ซึ่งจะส่งผลดีต่ออนาคตทางการเงินของเด็ก ๆ ตอกย้ำการเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่พร้อมอยู่เคียงข้างน้อง ๆ หนู ๆ ตั้งแต่จุดเริ่มต้น เพื่อสร้างวินัยที่ดีทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมและการเงินให้มั่นคงและยั่งยืน” นางสาวพจณี กล่าว


ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ จะทำการส่งมอบสมุด “น้องจุด รักษ์โลก” จำนวน 150,000 เล่ม ผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศกว่า 761 สาขา มอบผ่านโรงเรียน ศูนย์นันทนาการ ชุมชน และหน่วยงาน จำนวนรวมกว่า 2,000 แห่ง เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี