ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 43 วัน 126,882 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 2,896 ราย

แก้หนี้ หนี้นอกระบบ

ปลัด มท.สรุปผลลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบเข้าสู่วันที่ 43 ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 126,882 ราย มูลหนี้ 8,105 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 2,896 ราย เช็กจังหวัดไหนลงทะเบียนมากสุด-น้อยสุด 5 อันดับแรก

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 43 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา

โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 8,105.959 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 126,882 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 109,250 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 17,632 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 91,473 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 10,599 ราย เจ้าหนี้ 6,667 ราย มูลหนี้ 740.388 ล้านบาท

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,181 ราย เจ้าหนี้ 4,463 ราย มูลหนี้ 334.592 ล้านบาท

3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,735 ราย เจ้าหนี้ 3,516 ราย มูลหนี้ 305.003 ล้านบาท

4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,730 ราย เจ้าหนี้ 3,044 ราย มูลหนี้ 351.810 ล้านบาท

5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,297 ราย เจ้าหนี้ 2,674 ราย มูลหนี้ 249.405 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 194 ราย เจ้าหนี้ 158 ราย มูลหนี้ 10.003 ล้านบาท

2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 266 ราย เจ้าหนี้ 181 ราย มูลหนี้ 18.306 ล้านบาท

3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 328 ราย เจ้าหนี้ 237 ราย มูลหนี้ 10.532 ล้านบาท

4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 413 ราย เจ้าหนี้ 303 ราย มูลหนี้ 17.551 ล้านบาท

5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 445 ราย เจ้าหนี้ 299 ราย มูลหนี้ 21.249 ล้านบาท

“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่ามีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 8,456 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 2,896 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 672.934 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 343.390 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 329.543 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม

โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 2,910 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 72 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 224.684 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 4.650 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 220.033 ล้านบาท

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ มีการดำเนินคดีไปแล้ว 46 คดี ใน 19 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอได้ใช้กลไกระดับพื้นที่ในทุกภาคีเครือข่าย เร่งประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้ลูกหนี้นอกระบบเข้ามาลงทะเบียนให้มากที่สุด

รวมทั้งให้ทุกพื้นที่เร่งเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินให้เร็วขึ้น เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้รวดเร็วที่สุด เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน สำหรับกรณีเจ้าหนี้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการเจรจาไกล่เกลี่ยนั้น ได้มีแนวทางให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://debt.dopa.go.th หรือ ลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง