สหพัฒนพิบูล แต่งตั้ง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” นั่งรองประธานบอร์ด

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

สหพัฒนพิบูล ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของตระกูล “โชควัฒนา” แต่งตั้ง “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ-กรรมการ มีผล 19 ม.ค. 2567

วันที่ 18 มกราคม 2567 บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน) หรือ SPC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดํารงตําแหน่งกรรมการ และรองประธานกรรมการ

แทนนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ที่ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับ SPC เป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย และมีเครือข่ายกว้างขวางในการกระจายสินค้าหลายรายการและหลากหลายแบรนด์สู่ครอบครัวคนไทยทั่วประเทศ

โดยปัจจุบันนายบุญชัย โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร พร้อมทั้งนายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิตติมศักดิ์