กสิกรไทย ช่วย “SMEs-รายย่อย” แบ่งเบาภาระ หนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

กสิกร

ธนาคารกสิกรไทย ช่วยเหลือลูกค้าเอสเอ็มอีและลูกค้ารายย่อยสู้เศรษฐกิจผันผวนอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาตรการแบ่งเบาภาระหนี้ พร้อมเสริมสภาพคล่องด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เผยว่า ธนาคารในฐานะกลไกหลักในการเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและการดำรงชีวิตของคนไทย ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูงขึ้น

และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ยังเผชิญผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ โดยธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในเชิงรุกผ่านมาตรการต่าง ๆ ที่สำคัญใน 2 ด้าน ได้แก่

1.มาตรการแบ่งเบาภาระหนี้ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด

โดยธนาคารได้เสนอมาตรการต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการพักชำระหนี้ และการลดดอกเบี้ย โดยในช่วงที่ประเทศเผชิญกับวิกฤตโควิดอย่างหนักในปี 2563 ธนาคารได้ช่วยเหลือลูกค้าไปกว่า 1.6 ล้านราย คิดเป็นยอดการช่วยเหลือภายใต้มาตรการช่วยเหลือตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย กว่า 428,000 ล้านบาท

ขณะที่ปัจจุบันธนาคารยังคงช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2566 ธนาคารมีลูกค้าที่อยู่ในมาตรการช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย คิดเป็นยอดสินเชื่อกว่า 186,000 ล้านบาท

2. มาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเพิ่มเติม

ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่

สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 1 ปี เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจเอสเอ็มอีที่ธุรกิจชะลอตัว และทำให้สามารถรักษาการจ้างงานเป็นจำนวนมาก

สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 1% ระยะเวลา 5 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบหนักจากธุรกิจที่ต้องหยุดชะงัก

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2% ระยะเวลา 2-5 ปี สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีศักยภาพ เพื่อลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ

วงเงินสินเชื่อต่อรายต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับลูกค้ารายย่อย เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการการเงินในระบบให้กับลูกค้ารายย่อย

ธนาคารกสิกรไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลและช่วยเหลือลูกค้า โดยจะพิจารณามาตรการความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวผ่านวิกฤตและเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งในการดำเนินธุรกิจและการดำรงชีพ โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถดำเนินการติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารได้