ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 54 วัน 133,621 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 6,573 ราย

หนี้ หนี้สิน หนี้นอกระบบ
Photo by Mikhail Nilov on Pexels

ปลัด มท.เผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบ วันที่ 54 ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 133,621 ราย มูลหนี้ 8,879 ล้านบาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 6,573 ราย มูลหนี้ลดลง 555 ล้านบาท ดำเนินคดีแล้ว 80 คดีใน 27 จังหวัด

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 54 (เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566) ข้อมูลจากสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.00 น. รายงานว่า มีมูลหนี้รวม 8,879.562 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 133,621 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 113,755 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 19,866 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 99,551 ราย

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 11,049 ราย เจ้าหนี้ 7,116 ราย มูลหนี้ 788.062 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,438 ราย เจ้าหนี้ 4,832 ราย มูลหนี้ 363.270 ล้านบาท
  3. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,969 ราย เจ้าหนี้ 3,416 ราย มูลหนี้ 383.013 ล้านบาท
  4. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,932 ราย เจ้าหนี้ 3,769 ราย มูลหนี้ 324.624 ล้านบาท
  5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,492 ราย เจ้าหนี้ 2,887 ราย มูลหนี้ 291.408 ล้านบาท

จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 211 ราย เจ้าหนี้ 217 ราย มูลหนี้ 11.893 ล้านบาท
  2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 292 ราย เจ้าหนี้ 205 ราย มูลหนี้ 19.593 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 351 ราย เจ้าหนี้ 271 ราย มูลหนี้ 11.312 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 426 ราย เจ้าหนี้ 327 ราย มูลหนี้ 18.285 ล้านบาท
  5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 460 ราย เจ้าหนี้ 330 ราย มูลหนี้ 22.975 ล้านบาท

ขณะที่ข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศ พบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 12,561 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 6,573 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 1,260.946 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 705.736 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 555.210 ล้านบาท

ส่วนจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุด ยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์ มีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 2,994 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 140 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 232.213 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 10.348 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 221.865 ล้านบาท

“สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ ซึ่งมีการดำเนินคดีไปแล้ว 80 คดี ใน 27 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ใช้กลไกระดับพื้นที่ประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบเข้ามาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึง

รวมทั้งให้ทุกพื้นที่ดำเนินกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินทันทีที่ได้รับการลงทะเบียน เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วที่สุด

ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีทุกพื้นที่ทั่วประเทศ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปให้คำปรึกษาพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง และเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม

จึงขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นตัวกลางในการประสานงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่


อย่างไรก็ตาม กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ (ลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ) หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร.1567 ตลอด 24 ชั่วโมง