ศาลล้มละลาย สั่ง IFEC เจ้าของเดิม “โรงแรมดาราเทวี” ฟื้นฟูกิจการแล้ว

โรงแรมดาราเทวี
ภาพจากเฟซบุ๊ก Dhara Dhevi Chiang Mai

IFEC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ศาลล้มละลายมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ตั้งบริษัทเป็นผู้จัดทำแผน ขณะที่เจ้าของเดิมโรงแรมดาราเทวี ตั้ง “ดีลอยท์ แพลนเนอร์” เป็น FA ตั้ง “ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส” เป็นที่ปรึกษากฎหมาย เดินหน้าทำแผนฟื้นฟูฯ

วันที่ 29 มกราคม 2567 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เจ้าของเดิมโรงแรมดาราเทวี แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ.7/2566 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และฉบับแก้ไข และศาลล้มละลายกลางกำหนด นัดฟังคำสั่งในวันที่ 29 มกราคม 2567 (วันนี้) เวลา 09.00 น. นั้น ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของ IFEC และแต่งตั้ง IFEC เป็นผู้ทำแผน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และฉบับแก้ไข เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ.2/2567

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ แพลนเนอร์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำแผนในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งบริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายในการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อนำเสนอให้กับเจ้าหนี้ โดยเร็วที่สุดต่อไป และบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าใด ๆ ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัท รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป


อนึ่ง บรรดาเจ้าหนี้ของบริษัทสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ดามกฎหมายต่อกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไป