BJC แจ้ง “ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล” ขอลาออกทุกตำแหน่งในบอร์ด

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

BJC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ “ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล” อดีตรัฐมนตรียุครัฐบาล “สุรยุทธ์ จุลานนท์” แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ-ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง-กรรมการบริหารความยั่งยืน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

รายงานข่าวแจ้งว่า ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ดำรงตำแหน่งในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ระหว่าง 20 พฤศจิกายน 2549-22 พฤษภาคม 2550

นอกจากนี้ BJC แจ้งด้วยว่า พลเอกธนดล สุรารักษ์ ได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไปด้วย