ส่อง 10 อันดับ หุ้นกลุ่มไหนจ่ายปันผลปี‘66 มากที่สุด ?

ปันผล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงานหุ้นไทยจ่ายปันผลปี’66 รวม 593,098 ล้านบาท โดย 3 อันดับแรกกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค-กลุ่มธนาคาร-กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ่ายปันผลมากที่สุด

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ในปี 2566 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย ทั้งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จำนวน 583 บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลรวม 842 ครั้งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมกว่า 593,098 ล้านบาท และหากพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่ามูลค่าการจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเติบโตเฉลี่ยปีละ 4.49%

ในช่วงเทศกาลจ่ายเงินปันผล คือ ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2566 บริษัทจดทะเบียนจ่ายเงินปันผลรวม 530 ครั้ง หรือคิดเป็น 62.9% ของจำนวนการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดในปี 2566 โดยเดือนพฤษภาคม 2566 มีการจ่ายเงินปันผลมากที่สุดทั้งจากจำนวนครั้งและมูลค่าเงินปันผลจ่าย

เมื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล รายหมวดธุรกิจ ในปี 2566 พบว่า 3 หมวดธุรกิจที่มีการจ่ายเงินปันผลด้วยมูลค่าสูงสุด ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยบริษัท จดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy and utilities sector) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผลมากที่สุดด้วยมูลค่ารวมกว่า 137,737 ล้านบาท ตามมาด้วยบริษัทจดทะเบียนในหมวดธนาคาร (Banking sector) ที่จ่ายเงินปันผลด้วยมูลค่ารวม 130,738 ล้านบาท และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology sector) ขณะที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีการจ่ายเงินปันผลรวมกว่า 7,183 ล้านบาทในปี 2566

Advertisment

ทั้งนี้หมวดธุรกิจที่มีการจ่ายปันผลสูงสุด 10 อันดับแรกในปี 2566 มีดังนี้

นอกจากสถิติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนแล้ว บริษัทจดทะเบียนมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นอีกด้วย โดยในปี 2566 มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 32 บริษัท มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นรวม 34 ครั้ง

จากข้อมูลสถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้นักลงทุนได้ทราบช่วงเวลาในการจ่ายเงินปันผล เพื่อใช้ประกอบการวางแผนคัดเลือกหุ้นปันผลและเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อหุ้นปันผลเข้าพอร์ตการลงทุนของตน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลตามเป้าหมายที่วางไว้

Advertisment