ธ.ก.ส.แจงประเด็นปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว

ธ.ก.ส.ชี้แจงประเด็นบัญชีโครงการรับจำนำข้าวฯ ยืนยันการปิดบัญชีมีคณะทำงานและเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ เปิดเผยว่า ตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางได้ชี้แจงแล้วว่า รายงานการเงินแผ่นดิน
ที่ตรวจรับรองโดย สำนักการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และมีการนำเสนอ สนช. นั้น ได้มีการดำเนินงานมาตั้งปี 2548 เป็นการรายงานการรับจ่ายเงินคงคลังของรัฐบาล มีการบันทึกบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ จะไม่ได้แสดงผลกำไรขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวแต่อย่างใด นั้น

สำหรับโครงการรับจำนำข้าว เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และจะมีการสรุปปิดบัญชีโครงการ โดยคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการ ฯ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี เป็นอนุกรรมการทำหน้าที่ สรุปภาระหนี้สิน ได้แก่ เงินต้น ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการฯ โดยจะแยกบัญชีออกจากการดำเนินงานปกติของ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ การปิดบัญชีดังกล่าว ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีทุกประการ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ