เคาะภาษีดอกเบี้ยบอนด์15% ดันรายได้เพิ่ม

แพตริเซีย มงคลวนิช

ครม.เคาะหลักการเก็บภาษีดอกเบี้ย 15% ลงทุนบอนด์ผ่านกองทุนรวม คาดรัฐมีรายได้เพิ่ม 2.6 พันล้านบาท ยันไม่ย้อนหลังคนลงทุนก่อนกฎหมายมีผลไม่ถูกเก็บภาษี

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งเป็นการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในระบบภาษี โดยกำหนดให้กองทุนรวมมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะในส่วนที่เป็นรายได้ประเภทดอกเบี้ย ส่วนลด และเงินได้ที่มีลักษณะเดียวกันกับดอกเบี้ยในอัตรา 15%

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จ่ายเป็นผู้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แล้วนำส่งให้กรมสรรพากรซึ่งกองทุนไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้อีก ยกเว้นกรณีที่ได้รับเงินได้ดังกล่าวจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี ทางกรมสรรพากรจะยกเว้นภาษีดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุ

“หลังผ่าน ครม.จะเป็นขั้นตอนการตรวจร่างของกฤษฎีกา เสร็จแล้วก็จะเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป โดยการเก็บภาษีจะไม่มีผลย้อนหลังต่อการลงทุนก่อนหน้าที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ประเมินว่ารัฐจะมีรายได้เพิ่ม 1,500-2,600 ล้านบาท” นางแพตริเซียกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ