ธนารักษ์เลื่อนประกาศราคาประเมินที่ดิน 1 ปี คาดรื้อใหม่ดันราคาเฉลี่ยพุ่ง 10%

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า การประกาศราคาประเมินทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) รอบใหม่ จะไปประกาศในวันที่ 1 ม.ค. 2564 ซึ่งจะเป็นรอบราคาประเมินช่วงปี 2564-2567 จากก่อนหน้านี้ที่จะประกาศในวันที่ 1 ม.ค. 2563 โดยราคาประเมินจะเพิ่มเฉลี่ยปีละ 2-3% ซึ่งคาดว่าเมื่อประกาศบัญชีใหม่ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉลี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นไปสูงกว่า 8% โดยอาจจะอยู่ที่ราวไม่เกิน 10% เนื่องจากเดิมที่จะประกาศวันที่ 1 ม.ค. 2563 นั้น ราคาเฉลี่ยทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอยู่ราว 7-8%

“ราคาประเมินรอบที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ตอนที่ทำ ราคาเพิ่มขึ้นสูง 10-15% เพราะช่วงนั้นมีรถไฟฟ้าสายใหม่ ๆเกิดขึ้น มีถนนใหม่ ๆ เกิดขึ้นค่อนข้างมาก แต่ปกติแล้วราคาจะเพิ่มเฉลี่ยปีละ 2% ไม่เกิน 3% โดยช่วงนี้ราคาไม่ได้เปลี่ยนเยอะแล้ว เพราะหลาย ๆที่ ราคาบูมขึ้นไปก่อนที่จะทำโครงการแล้ว ไม่ใช่ขึ้นตอนโครงการเสร็จ” นางสาววิลาวัลย์กล่าว

ทั้งนี้ การประกาศราคารอบใหม่ จะถือว่าเป็นการประกาศราคาประเมินครั้งแรกตามพระราชบัญญัติประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ที่ออกมาใหม่ โดยการที่เลื่อนประกาศ เนื่องจากกฎหมายออกมาบังคับใช้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกันในเรื่องการประกาศใช้บัญชีราคาทรัพย์สินใหม่ และ กฎหมายภาษีที่ดินกำหนดว่า ต้องแจ้งราคาประเมินก่อน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบราคาประเมินก่อนเป็นเวลา 30 วัน หลังจากนั้นต้องเปิดให้ประชาชนสามารถยื่นคัดค้านราคาได้ในอีกไม่เกิน 60 วัน

“ในช่วงที่เลื่อนการประกาศราคาประเมินออกไป 1 ปีนี้ ก็จะใช้ราคาเดิมไปก่อน เป็นไปตามบทเฉพาะกาล ของกฎหมายประเมินราคานี้เลย ว่าให้ขยายการใช้บัญชีราคาเดิมออกไปอีกไม่เกิน 2 ปี ขณะเดียวกันภาษีที่ดินก็ต้องมีการทยอยคำนวณราคา เพราะเป็นบัญชีเก่าที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องติดประกาศให้ประชาชนผู้เสียภาษีตรวจสอบดูก่อนที่จะมีการเก็บภาษีในช่วงเดือน เม.ย.” นางสาววิลาวัลย์กล่าว
อย่างไรก็ดี กฎหมายประเมินใหม่ มีการให้อำนาจระดับจังหวัดในการประกาศราคาประเมินเพิ่มเติมได้ระหว่างที่ยังไม่มีประกาศราคาประเมินรอบใหม่ ในพื้นที่ที่ราคามีการเปลี่ยนแปลง

“กฎหมายกำหนดรอบประเมินราคาทรัพย์สินไว้ที่ทุก 4 ปี แต่ในระหว่างรอบ จังหวัดสามารถปรับปรุงราคาประเมินได้ หากในพื้นที่มีถนนตัดใหม่ หรือมีความเจริญอะไรเกิดขึ้น ที่ทำให้ราคาประเมินเพิ่มขึ้น” นางสาววิลาวัลย์กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ