เปิดเงื่อนไขลงทะเบียน “สินเชื่อฉุกเฉิน” ธ.ออมสิน 10,000-50,000 บาท เริ่ม 15 เม.ย.นี้

วิธีลงทะเบียน สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน
ภาพ: Vachira Kalong/Getty Images

ส่องเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียน ใช้สิทธิ์กู้เงิน “สินเชื่อฉุกเฉิน” วงเงิน 10,000-50,000 บาท ของธนาคารออมสิน ตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต “โควิด” ของรัฐบาล ซึ่งจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นวันแรก

ธนาคารออมสิน จะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยการปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ สำหรับรายละเอียดและเงื่อนไข มีดังนี้

สินเชื่อสำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ”

 • วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชำระสูงสุด 2 ปี
 • ปลอดชำระเงินกู้ 6 งวดแรก
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติ

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้
 • ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
 • ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เช่น พ่อค้า-แม่ค้า, คนขับรถโดยสาร, คนขับแท็กซี่, และ มัคคุเทศก์

สินเชื่อสำหรับ “ผู้มีรายได้ประจำ”

 • วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชำระคืนนานถึง 3 ปี
 • ต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกัน

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน และสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ จากผลกระทบไวรัสโควิด-19

วิธีขอกู้ “สินเชื่อฉุกเฉิน” ผ่านเว็บไซต์ออมสิน

 1. ยื่นลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น ไม่ต้องไปธนาคาร
 2. เปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เมษายน – 30 ธันวาคม 2563

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ