ปตท.จัดตั้งบริษัท PTTT USA ในสหรัฐ บุกธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

“ปตท.” แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งบริษัทย่อย PTTT USA ในสหรัฐอเมริกา โดย PTT ถือหุ้นทั้งหมดด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000 เหรียญสหรัฐ ดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ แลเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และขยายเครือข่ายการค้าให้ครอบคลุมทั่วโลก

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้ง PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA) ในสหรัฐอเมริกา โดย ปตท.ถือหุ้นทั้งหมดด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000 เหรียญสหรัฐ ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ และขยายเครือข่ายการค้าให้ครอบคลุมทั่วโลก

ทั้งนี้ PTTT USA ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพหรือสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัทย่อยนั้นซึ่งรายการดังกล่าวส่งผลให้ PTT International Trading USA Inc.เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ