“เนชั่น” ทิ้งหุ้นบริษัททัวร์ “Around the World” เทขายให้ “วิทเยนทร์-เถกิง”

บริษัท เนชั่น บอร์ดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “NBC” แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2563 มีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (NNV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (NBC ถือหุ้นใน NNV คิดเป็น 99.99% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดใน NNV) ให้จำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท อะราวด์เดอะเวิลด์ จำกัด (Around the World) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 24,500 หุ้น หรือคิดเป็น 49% ของทุนจดทะเบียนของ Around the World ในราคาหุ้นละ 100 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.45 ล้านบาท ให้แก่นายวิทเยนทร์ มุตตามระ จำนวน 15,000 หุ้น และ นายเถกิง สมทรัพย์ จำนวน 9,500 หุ้น (กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ Around the World)

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ Around the World ในครั้งนี้ บริษัท จะยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของ Around the World ซึ่งส่งผลให้อำนาจในการแต่งตั้งกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดใน Around the World (จำนวน 3 ราย จาก 5 ราย) และอำนาจควบคุมกิจการใน Around the World สิ้นสุดลง โดยมีผลในวันที่ 9 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป (หรือวันที่อื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร) ซึ่งเป็นวันที่การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ Around the World เสร็จสมบูรณ์ และ การยกเลิกสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นมีผล ดังนั้น Around the World จะสิ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของ NBC นับแต่วันดังกล่าว และ กรรมการทั้งหมดที่ถูกเสนอชื่อและแต่งตั้งโดย NNV จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการใน Around the World นับแต่วันดังกล่าวเช่นเดียวกัน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ