“กรุงเทพประกันภัย” ชงที่ประชุมผู้ถือหุ้น 23 เม.ย.จ่ายปันผลหุ้นละ 6 บาท

กรุงเทพประกันภัย

“กรุงเทพประกันภัย” เตรียมชงที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 23 เม.ย.นี้ อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดที่ 4/63 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัท กำหนดรายชื่อ 5 มี.ค. จ่ายปันผล 7 พ.ค.64

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง เป็นเงินหุ้นละ 9 บาท คงเหลือจ่ายในงวดที่ 4 ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยการส่งเช็คให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 23 มษายน 2564 โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ