TMB ตั้ง “พลเอกอภินันท์” นั่งบอร์ดธนาคาร แทน พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์

ธนาคารทหารไทย(TMB) ตั้ง “พลเอกอภินันท์ คำเพราะ” นั่งบอร์ดธนาคารแทน พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ธนาคารทหารไทย(TMB) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้มีมติแต่งตั้ง พลเอกอภินันท์ คำเพราะ เป็นกรรมการธนาคารแทน พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ลาออก โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แล้ว ทั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา