ตลท.เตือนผู้ถือหุ้น WHAUP ศึกษาข้อมูลการแตกพาร์อย่างรอบคอบ ก่อนมีมติวันที่ 30 มิ.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ผู้ถือหุ้นของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par) จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ของ WHAUP อย่างรอบคอบเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาแล้วเห็นว่า 1) โดยทั่วไปบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ซึ่งรวมถึงการจัดการโครงสร้างการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นจำนวนหุ้นจดทะเบียน สัดส่วนการกระจายหุ้น ราคา Par ปริมาณหุ้นและราคาที่จะเสนอขายต่อประชาชน (IPO) เพื่อให้การกระจายการถือหุ้นของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท ทั้งนี้ WHAUP มีจำนวนหุ้นเข้าจดทะเบียน 765 ล้านหุ้น โดยเป็นการเสนอขายหุ้น IPO 229.50 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 26.25 บาท (Par 5 บาท)

2) การพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทจดทะเบียนแต่ละแห่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับ Par เท่านั้น แต่ยังขึ้นกับองค์ประกอบอื่นๆ อีก เช่น การกระจายการถือหุ้น จานวนหุ้นที่จดทะเบียน และผลการดาเนินงานของบริษัท เป็นต้น โดยช่วงเวลาที่ใช้ ในการพิจารณาควรมีระยะเวลานานพอสมควรตั้งแต่เริ่มเข้าจดทะเบียน และการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นควรคำนึงถึงขนาดบริษัท ลักษณะธุรกิจ และการกระจายการถือหุ้นที่มีความแตกต่างกันด้วย นอกจากนี้ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จะ Split Par ภายหลังการเข้าจดทะเบียนแล้ว 2 ปี

ทั้งนี้กรณีของ WHAUP มีช่วงเวลาซื้อขายเพียง 29 วันทำการ จึงอาจยังไม่สามารถสะท้อนได้ว่าหุ้น WHAUP มีสภาพคล่องต่ำ ราคาซื้อขายหุ้นอยู่ในระดับสูง และมีจำนวนหุ้นน้อย ตามแนวทาง Split Par ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด อีกทั้งราคาซื้อขายในปัจจุบันของ WHAUP ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากราคาที่ได้เสนอขายต่อประชาชน

Previous article“บินไทย” ล้มกระดานสรรหาดีดี-ชี้ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์
Next articleภาษีใหม่กระทบ “เหล้า-เบียร์” ตลาดช็อก ทำค่ายเหล้าเบียร์กุมขมับหลังเปลี่ยนฐานภาษี