ธปท. เปิด 3 ความเข้าใจผิด ลดวงเงินคุ้มครองเหลือ 1 ล้านบาท

ธปท.เปิด 3 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดวงเงินคุ้มครองเหลือ 1 ล้านบาท จาก 5 ล้านบาท ระบุ ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทยังได้รับคืนแต่ต้องรอการชำระบัญชีเสร็จสิ้น ย้ำฐานะแบงก์ไทยยังแกร่งเงินกองทุนสูง 20.04% และสภาพคล่องอยู่ที่ 186.54% ลั่นลดวงเงินคุ้มครองไม่กระทบประชาชนส่วนใหญ่ ชี้ มีผู้ฝากเงินที่ได้รับการคุ้มครองเต็มจำนวน 82 ล้านราย หรือคิดเป็น 98%

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจง 3 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลดวงเงินคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) จาก 5 ล้านบาท เหลือ 1 ล้านบาทภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นี้ 

โดยความเข้าใจผิดที่ 1 เงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท จะไม่ได้รับคืนนั้น ธปท.ระบุว่ามีสิทธิได้รับคืน โดยเงินฝากที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อสถาบันการเงิน จะได้รับความคุ้มครองทันที ขณะที่เงินฝากส่วนที่เกิน ยังมีสิทธิได้รับคืน แต่ต้องรอการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นก่อน จากนั้นจะได้รับคืนตามลำดับการชำระคืนเจ้าหนี้ตามกฎหมาย

ขณะที่ความเข้าใจผิดที่ 2 ลดวงเงินคุ้มครองเงินฝาก เพราะสถาบันการเงินมีปัญหา ขอชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกันการลดวงเงินคุ้มครอง เนื่องจากเป็นไปตามแผนที่กำหนดเดิมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยตั้งแต่ปี 2551 ได้กําหนดวงเงินคุ้มครองลดลงเป็นขั้นบันไดมาเป็นลำดับ เพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยและค่อยๆ ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 

ปี 2551 คุ้มครองเต็มจำนวน 

ปี 2555 คุ้มครอง 50 ล้านบาท

ปี 2558 คุ้มครอง 25 ล้านบาท 

ปี 2559 คุ้มครอง 15 ล้านบาท

ปี 2561 คุ้มครอง 10 ล้านบาท 

ปี 2562 คุ้มครอง 5 ล้านบาท 


ปี 2564 คุ้มครอง 1 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เดิมเคยกำหนดจะปรับลดเหลือ 1 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2555 แต่ขยายเวลามาเรื่อยๆ จากความผันผวนของตลาดเงินทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กฎหมายไม่ได้กำหนดวงเงินคุ้มครองต่ำกว่านี้แล้ว 

และปัจจุบันสถาบันการเงินมีฐานะเข้มแข็ง ภายใต้การกำกับดูแลของแบงก์ชาติ จากเงินกองทุน และสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง และยังสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค สถาบันการเงินยังมีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการทางการเงิน และรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 โดยมีเงินกองทุน (BIS ratio) อยู่ที่ 20.04% และสภาพคล่อง (LCR) อยู่ที่ 186.54%

ส่วนความเข้าใจผิดที่ 3 การปรับลดวงเงินคุ้มครอง ในช่วงโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชน ชี้แจงว่า การลดวงเงินไม่กระทบผู้ฝากเงินส่วนใหญ่ เพราะวงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาทนี้ มีผู้ฝากเงินที่ได้รับการคุ้มครองเต็มจำนวน 82 ล้านราย หรือคิดเป็น 98% ของผู้ฝากที่ได้รับการคุ้มครองทั้งระบบอยู่แล้ว และหากพิจารณาการนําเนินการในลักษณะเดียวกันของต่างประเทศ พบว่า ไม่มีหน่วยงานคุ้มครองเงินฝากปรับเพิ่มวงเงินคุ้มครองในช่วงโควิด-19 ทั้งนี้ จากข้อมูล วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท มีสัดส่วน 98%  และมากกว่า 1 ล้านบาท มีสัดส่วนเพียง 2% 

หมายเหตุ : วิธีการนับจํานวนราย คือ จํานวนผู้ฝากเงิน แต่ละรายที่มีอยู่ในสถาบันการเงินแต่ละแห่ง เช่น – นาย ก.มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร A 2 บัญชี นับเป็น 1 ราย – นาย จ. บัญชีเงินฝากกับ 3 ธนาคาร นับเป็น 3 ราย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ