กองทรัสต์ KTBSTMR มูลค่า 3,015 ล้าน เปิดจองซื้อ 19-29 ต.ค.นี้

เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ เตรียมเปิดจองซื้อกองทรัสต์ KTBSTMR 19-29 ต.ค.นี้ ที่ราคาหน่วยละ 10 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท ลงทุนในทรัพย์สิน 5 โครงการ มูลค่า 3,015 ล้านบาท ประมาณการผลตอบแทนปีแรก 7.02% เตรียมเข้าเทรด SET พ.ย.นี้

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ กล่าวว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBST Mixed Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือ กองทรัสต์ (KTBSTMR)

กำหนดเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยทรัสต์ในวันที่ 19-29 ตุลาคม 2564 ที่ราคาหน่วยละ 10 บาท กำหนดเงื่อนไขจองซื้อขั้นต่ำที่ 1,000 หน่วย หรือ 10,000 บาท โดยมีผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ร่วม 3 ราย ได้แก่
1.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 2.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 3.บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

โดยคาดว่าจะนำหน่วยทรัสต์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้

โดยทรัพย์สินที่ KTBSTMR เตรียมเข้าลงทุนครั้งแรกมีจำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวมไม่เกิน 3,015 ล้านบาท ได้แก่

1.การลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน รวมถึงงานระบบ ประเภทคลังสินค้าและโรงงาน จำนวน 41 ยูนิต ในโครงการริช แอสเซ็ท อ.บางพลี (Rich Asset) จ.สมุทรปราการ จากกลุ่มริช แอสเซ็ท โดยมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 40,385.67 ตารางเมตร (ตร.ม.) ซึ่ง ณ 30 มิถุนายน 2564 คลังสินค้ามีอัตราการเช่าพื้นที่ 90% คิดค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 131 บาท/ตร.ม./เดือน

2.ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน รวมถึงงานระบบ คลังสินค้าและโรงงาน จำนวน 9 ยูนิต ในโครงการเอสที บางบ่อ อ.บางบ่อ (ST-Bang Bo) จ.สมุทรปราการ จาก STPL เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 37,656.00 ตร.ม. ณ 30 มิถุนายน 2564 คลังสินค้ามีอัตราการเช่าพื้นที่ 63% (ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 80%) คิดค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 119 บาท/ตร.ม./เดือน

3.ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน รวมถึงงานระบบ ประเภทคลังสินค้าและโรงงาน จำนวน 12 อาคาร ในโครงการเอสที บางปะอิน อ.บางปะอิน (ST-Bang Pa-In) จ.พระนครศรีอยุธยา จาก STPL เป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี มีพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 43,578.00 ตร.ม. โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 คลังสินค้ามีอัตราการเช่าพื้นที่ 100% คิดค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 105 บาท/ตร.ม./เดือน โดยมีสัญญาเช่าระยะยาวผู้เช่ารายเดียวถึง 10 ปี

4.ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและสิทธิการเช่าอาคาร งานระบบ สิ่งติดตั้งตรึงตราและอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้ใช้ในการดำเนินกิจการอาคารสำนักงาน โครงการซัมเมอร์ฮับ (Summer Hub Offices) ถ.สุขุมวิท 71 จาก ST HUB และ B.I.C. มีพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 5,147.36 ตร.ม. เป็นระยะเวลาประมาณ 29 ปีและมีข้อตกลงต่อสัญญาอีกประมาณ 1 ปี โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93% คิดค่าเช่าเฉลี่ย 809 บาท/ตร.ม./เดือน


5.ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและสิทธิการเช่าอาคาร งานระบบ สิ่งติดตั้งตรึงตราและอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ในโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) ถ.สุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ จาก ST HILL และ B.I.C. เป็นระยะเวลาประมาณ 29 ปีและมีข้อตกลงต่อสัญญาอีกประมาณ 1 ปี มีพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 5,138.45 ตร.ม. โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93% และคิดค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 953 บาท/ตร.ม./เดือน

ด้านนายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด หรือ “KTBST REIT” ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์เคทีบีเอสที มิกซ์ กล่าวว่า KTBSTMR ถือเป็น Diversified REIT อิสระกองแรกในประเทศไทยที่มีการจดจำนองหลักประกัน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สำหรับโครงการคลังสินค้า/โรงงาน)

รวมถึงกรรมสิทธิ์ในอาคารและการโอนสิทธิตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน (สำหรับโครงการอาคารสำนักงานและคอมมิวนิตี้มอลล์) จึงมีมูลค่าหลักประกันครอบคลุมมูลค่าสิทธิการเช่าตลอดอายุการลงทุน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินทำผิดเงื่อนไข กองทรัสต์ สามารถบังคับหลักประกัน และบังคับขายสินทรัพย์ ซึ่งมูลค่าของหลักประกันจะครอบคลุมมูลค่าสิทธิการเช่า (คงเหลือ) ตลอดอายุการลงทุน

โดย KTBST REIT ได้มุ่งเน้นคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพ มีศักยภาพการเติบโตสูง อยู่ในทำเลที่ดี ผู้เช่ามีความหลากหลาย ซึ่งกระจายตัวอยู่ในหลายอุตสาหกรรม และมีอัตราการเช่าพื้นที่โดดเด่น ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่ให้อัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในทุกช่วงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับในปีแรก ตามประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามงบกำไรขาดทุนตามสมมุติฐาน (1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65) และการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อยู่ที่ร้อยละ 7.02 จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและเศรษฐกิจที่ยังมีโอกาสผันผวนจากการแพร่ระบาดโควิด-19

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ