กองทุน ชีวิตดี๊ดี !

คอลัมน์ Look Around

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสู้กับอัตราเงินเฟ้อได้ และดีกว่าการฝากเงิน ซึ่งให้ดอกเบี้ยต่ำ แต่มีข้อจำกัดตรงที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงนัก วันนี้โอกาสมาถึงแล้ว

เพราะธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี ได้จับมือกันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “กองทุนเปิดกรุงศรีชีวิตดี๊ดี Krungsri Happy Life Fund” (KFHAPPY) เพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักลงทุนที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงสูง และต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินในธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี รวมถึงสามารถต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่เฉลี่ยอยู่ที่ 2.5% ต่อปีได้

               

โดย KFHAPPY จะนำเงินของนักลงทุนไปบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดสัดส่วนให้มีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ 75% เพราะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และส่วนอีก 25% จะลงทุนในหุ้น กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

ทั้งนี้การจัดสัดส่วนการลงทุนที่ดีของ KFHAPPY จะช่วยลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ เพราะจากสถิติที่ผ่านมาพบว่ากว่า 94% ของผลตอบแทนในการลงทุนมาจากการจัดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ในขณะที่การจับจังหวะการลงทุนส่งผลต่อผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเพียงแค่ 2% เท่านั้น

สำหรับกองทุนเปิด KFHAPPY จะเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 18-25 กรกฎาคม 2560 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทเท่านั้น และพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทุนทุก ๆ 100,000 บาท ในช่วงที่เปิดการเสนอขายครั้งแรก จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุน KFHAPPY มูลค่า 100 บาททันที

การสร้างชีวิตดี๊ดีอาจมีหลายหนทาง KFHAPPY อาจเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับคุณ