เช็กหุ้นกู้ออกใหม่ “ดอกเบี้ยสูง” ขายเดือนก.ค.65

หุ้นกู้

เปิดชื่อหุ้นกู้เตรียมออก-เสนอขาย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ให้อัตราดอกเบี้ยสูง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 มีบริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนมาก และให้ดอกเบี้ยสูง “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมมาในวันนี้ ประกอบด้วย

1.บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำนวน 2 ชุด

 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี  จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3% มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี  จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 3.90% มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ทริสเรทติ้งจัดอันดับองกรค์ความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดจองวันที่ 5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 ผ่านธนาคารกสิกรไทย

 

2.บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SASST 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกันและไม่มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  จำนวน 2 ชุด

 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 1,100 ล้านบาท
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,400  ล้านบาท  ทริสเรทติ้งจัดอันดับหุ้นกู้ความน่าเชื่อถืออยู่ที่  “BB+” แนวโน้ม “Stable” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดจองวันที่ 1 และ 4-5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที  และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง

 

3.บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น (มหาชน) หรือ EDLGEN 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,085.5 ล้านบาท  ทริสเรทติ้งจัดอันดับหุ้นกู้ความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Stable” – หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-

เปิดจองวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที , บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก , บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)  และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน

 

4.บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ PTH 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ค้ำประกันโดยหลักทรัพย์ของบริษัท  อายุ 1 ปี 10 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท  ไม่มีการจัดอันดับหุ้นกู้

เปิดจองวันที่ 11-12 และ 14  กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ผ่านบริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม

 5.บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,500  ล้านบาท องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB-” แนวโน้ม “Negative” ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดจองวันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที , บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) , บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ , บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก  และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

 

6.บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ RML

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จำนวน 3 ชุด

-หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายหุ้นกู้ 11 เดือน  อัตราดอกเบี้ยคงที่  7.00% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 540 ล้านบาท

-หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 6 เดือน มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาทและหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 350 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได  ดังนี้

 • ปีที่1 ดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี
 • ปีที่2 ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

-ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี 6 เดือน มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 350 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเป็นขั้นบันได ดังนี้

 • ปีที่1 ดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี
 • ปีที่2 ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี
 • ปีที่3 ดอกเบี้ย 7.60% ต่อปี

เปิดจองวันที่ 11-12 และ 14  กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้

 

7.บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ TNITY

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ ประกอบด้วยหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

 • หุ้นกู้ระยะสั้น อายุ 6 เดือน 15 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท

และหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำนวน 2 ชุด

 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 28 วัน  อัตราดอกเบี้ย คงที่ 3.20% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท  ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดจองหุ้นกูระยะสั้นวันที่ 5-8 กรกฎาคม และหุ้นกู้ 2 ชุดวันที่ 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผ่านบริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม , บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด  และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

 

8.บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.15% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 700 ล้านบาท  ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดจองวันที่ 14-15 และ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผ่านบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)  และบริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)

 

9.บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI 

เสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลให้ประชาชนทั่วไป (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียวและมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น จำนวน 2 ชุด ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  ประกอบด้วย

 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี  อัตราดอกเบี้ย  3.90-4.00% ต่อปี
 • หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2  อายุ 4 ปี  อัตราดอกเบี้ย  3.90-4.00% ต่อปี

ทริสเรทติ้งจัดอันดับหุ้นกู้ความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “stable”

เปิดจองวันที่ 19-21 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ขายผ่านธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  ส่วนหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2 ขายผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย

 

10.บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่  ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำนวน 2 ชุด

 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.10% ต่อปี

รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เปิดจองวันที่ 20-22 และ 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565  ผ่านบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) , บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ,  บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส , บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที , บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง , บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์   และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)


ข้อมูลจาก : สมาคาตลาดตราสารหนี้ไทย (THAIBMA) 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ