ประกาศ วันที่ 3-5 ต.ค. กรุงเทพฯน้ำประปาไหลอ่อน และไม่ไหลหลายจุด

น้ำประปา

การประปานครหลวง ประกาศ วันที่ 3-5 ต.ค. กรุงเทพฯน้ำประปาไหลอ่อน และไม่ไหลหลายจุด เช็กพื้นที่ไหนบ้าง

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อติดตั้งประตูน้ำ บริเวณถนนลาดกระบังตัดถนนกิ่งแก้ว ในคืนวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 23.00 – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท 77) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนศรีนครินทร์ ถึงแยกตัดถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันออก)
 • ถนนกาญจนาภิเษก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนอ่อนนุช ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด
 • ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนอ่อนนุช ถึงแยกตัดถนนศรีนครินทร์
 • ถนนพัฒนาการตัดใหม่ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองประเวศบุรีรมย์ ถึงแยกตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
 • ถนนลาดกระบัง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งเเต่คลองตาพุก ถึงคลองหัวตะเข้
 • ถนนกิ่งแเก้ว ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งเเต่เเยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงเเยกตัดถนนบางนา-ตราด
 • ถนนหลวงแพ่ง ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองหัวตะเข้ ถึงคลองสวน
 • ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนหลวงแพ่ง ถึงแยกตัดถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์)

นอกจากนี้ ในคืนวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น การประปานครหลวง มีความจำเป็นต้องหยุดผลิตและสูบจ่ายน้ำ โรงงานผลิตน้ำสามเสน 4 เป็นการชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนสวรรคโลก
 • ถนนนครสวรรค์
 • ถนนบำรุงเมือง
 • ถนนเจริญกรุง
 • ถนนเยาวราช
 • ถนนราชวงศ์
 • ถนนหลานหลวง
 • ถนนดินสอ
 • ถนนมหาราช
 • ถนนมหานคร

และในคืนวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น การประปานครหลวง มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร เพื่อบำรุงรักษาประตูน้ำระบายอากาศ บริเวณคลองตาเริก ถนนพระรามที่ 3 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

 • ถนนพระรามที่ 3 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนยานนาวา ถึงแยกตัดถนนนางลิ้นจี่

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง