หมอยงเตือน ไรโนไวรัส C-RSV อาการคล้ายกันแยกยาก

หมอยง ภู่วรวรรณ
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมอยงเตือน ไรโนไวรัส C อาการคล้าย RSV แยกกันได้ยาก

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายถึงความใกล้เคียงของอาการป่วยจากไรโนไวรัส C และ RSV

นพ.ยงอธิบายว่า คำว่าไรโน แปลว่าจมูก ไวรัสนี้ชอบจมูกนั่นเอง “rhino” ไวรัสเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัด (common cold) ในเด็กเป็นได้บ่อย

เดิมเรารู้จัก rhino ไวรัสเอและบี เป็นไวรัสที่ไม่ทนความร้อน จึงชอบอยู่ที่จมูก ถ้าลงคอหรือหลอดลม มีอุณหภูมิสูงกว่าจะอยู่ไม่ได้ อาการจึงเป็นหวัด น้ำมูกโป่ง

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบว่ามี rhinovirus C เป็นไวรัสที่ปรับตัวทนความร้อนได้ดี จึงทำให้ลงคอหลอดลม หรือแม้กระทั่งหลอดลมฝอยหรือที่ปอดได้ ทำให้เกิดปอดอักเสบได้ อาการจะคล้ายกับ RSV มาก แยกกันได้ยาก


ไม่มียาต้านไวรัส การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการเช่นเดียวกันกับที่เราเป็นหวัด หรือหลอดลมอักเสบ