ทำพาสปอร์ตเล่มด่วน 2-12 ม.ค. 2567 จ่ายอัตราปกติ ไม่คิดค่าเล่มด่วน

พาสปอร์ต หนังสือเดินทาง

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ประชาชนทำพาสปอร์ตเล่มด่วน รับภายในวันเดียวกัน จ่ายค่าธรรมเนียมเท่าการทำหนังสือเดินทางปกติ ไม่คิดค่าเล่มด่วน 2,000 บาท ตั้งแต่ 2-12 มกราคม 2567

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้กับคนไทย โดยเปิดให้ประชาชนสามารถทำหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียว หรือทำหนังสือเดินทางช่วงเช้า รับภายในช่วงเย็น โดยจ่ายเท่ากับการทำหนังสือเดินทางแบบปกติ

โดยกระทรวงจะเปิดให้ทำหนังสือเดินทางด่วนในวันที่ 2-12 มกราคม 2567 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) จำกัดจำนวน 100 คนต่อวัน (รวมผู้ที่จองคิวออนไลน์และผู้ที่ WALK-IN)

ขณะที่ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางแบบด่วนในช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ที่ 1,000 บาท สำหรับเล่ม 5 ปี และ 1,500 บาทสำหรับเล่ม 10 ปี (ไม่คิดค่าธรรมเนียมเล่มด่วน 2,000 บาท)

ทั้งนี้ ผู้ทำหนังสือเดินทางจะยื่นคำร้องก่อน 11.30 น. ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานหนังสือเดินทางทุกแห่ง และรอรับเล่มภายในวันเดียว เวลา 14.30-16.30 น. ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แห่งเดียว

นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังมีบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ดังนี้

บริการทำพาสปอร์ตในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตลอดทั้งปี ที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน (MBK CENTER) สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ (CENTRAL WEST GATE) ทั้งในรูปแบบบูทปกติ และเครื่องทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง (KIOSK)

บริการกงสุลสัญจร ให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ตลอดปี 2567 เพื่อบริการประชาชนในจังหวัดที่ไม่มีสาขาสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่ โดยสามารถติดตามข่าวสารได้จากกรมการกงสุล

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษฟรี เพื่อทำนิติกรณ์เอกสาร ตั้งแต่วันที่ 2-12 ม.ค. 2567 (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต, เชียงใหม่ และพัทยา

ทั้งนี้ จำกัดคนละ 1 เอกสาร โดยต้องเป็นเอกสารของตนเอง และเอกสารนั้นแปลเพื่อทำนิติกรณ์เอกสารเท่านั้น

บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ (BANGKOK MOBILE SERVICE) โดยกรมการกงสุลร่วมกับกรุงเทพมหานคร ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และบริการคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร และมรณบัตร ตั้งแต่วันที่ 15-26 ม.ค. 2567 (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์) ณ ลานจอดรถกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ

สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมการกงสุล โทร. 0-2572-8442