จุดความร้อนเมียนมาพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องทะลุ 4 พันจุดแล้ว

จุดความร้อนไทย
ภาพจาก PIXABAY

GISTDA เผยจุดความร้อนไทยวานนี้พบ 1,553 จุด ส่วนเมียนมาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 4,488 จุด

วันที่ 2 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รายงานข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) และจากดาวเทียมอีกหลายดวง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 ไทยพบจุดความร้อนทั้งประเทศ 1,553 จุด

ซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมยังระบุอีกว่าจุดความร้อนที่พบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 611 จุด ตามด้วยพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 584 จุด พื้นที่เกษตร 159 จุด พื้นที่เขต ส.ป.ก. 97 จุด แหล่งชุมชนและอื่น ๆ 93 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 9 จุด สำหรับจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อนสูงสุด ได้แก่ ลำปาง 203 จุด

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนมากสุดอยู่ที่เมียนมา 4,488 จุด ตามด้วย กัมพูชา 1,460 จุด ลาว 825 จุด และเวียดนาม 265 จุด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่